Tillsammans tror vi att en annan vård är möjlig

Replik på inlägg av företrädare för helgens kommande demonstration
?Slut på rean ? en annan vård är möjlig?

Se http://www.allehanda.se/opinion/insandare/skoterskor-pa-marsch-slut-pa-rean-men-en-annan-vard-ar-mojlig
och http://www.st.nu/opinion/insandare/slut-pa-rean-en-annan-vard-ar-mojlig

Era krav är rimliga och vi socialdemokrater och miljöpartister ställer upp på att det finns mycket arbete att göra. Tillsammans tror vi att en bättre vård är möjlig.

Hållbar arbetsmiljö, mer tid för återhämtning vid natt- och skiftarbete, mer tid för patienterna och en adekvat löneutveckling över arbetslivstid ? vi behöver arbeta tillsammans med de här frågorna.

Personalbristen i svensk sjukvård är en nationell angelägenhet, som vi arbetar med tillsammans i hela landet men också med olika pilotprojekt i respektive landsting. I Västernorrland arbetar vi bland annat med ett breddinförande av kompetenstrappa för sjuksköterskor med flera yrkesgrupper, för att stärka löne- och kompetensutvecklingen genom sin arbetslivstid.

Vi arbetar med, och kämpar hårt för, breddad kompetens- och uppdragsväxling.
Proffsen ska få vara proffs och det sliter vi med att få ordning på. Här är givetvis undersköterskor, sjuksköterskor och läkare men även många andra personalgrupper viktiga. Rätt kompetens ska vara på rätt plats och rätt vårdnivå.

I förra veckan offentliggjordes en annan förbättring som är under pilottest, på ortopeden i Sundsvall. För sjuksköterskor handlar det om en arbetsmiljösatsning som innebär 87% av arbetstiden i vården, resterande 13% till kompetensutveckling, utvecklingsarbete och återhämtning. Det inleds också en glesare helgtjänstgöring. Detta är bara exempel av det arbete som pågår i hela landstinget för att förbättra arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Det stora besparingsarbetet med hundratals uppsagda 2008-2010 tänker inte vi gå genom en gång till. Vi tror inte att det är rätt lösning. Istället för massiva personalvarsel, vill vi anställa, uppdragsväxla och förbättra möjligheterna för människor att kombinera en sund privat livsstil med heltidsarbete för landstinget och våra invånare.

Samtidigt behöver vi modernisera sjukvården i Västernorrland. Vi behöver göra en kulturell- och strukturell resa för att möta de behov som finns och som fortsätter att växa. Det handlar framför allt om att förstärka mottagningsverksamheterna och primärvården, så att de mest sjuka äldre och de kroniskt sjuka ska få den vård de behöver ofta – nära och utan dröjsmål.

Planerade operationer skickas till viss del utomläns och detta efter en alldeles för lång väntan. Det behöver vi också komma tillrätta med. Därför har vi redan nu beslutat om förändringar i länsortopedin, men också inlett översyn av framtidens organisering för kirurgin, kardiologin och transportorganisationen. Vi behöver följa utvecklingen i omvärlden.

Det handlar inte främst om budget och pengar. För oss handlar det om jämlikhet, valuta för skattepengarna och en god vård som fås efter behov. Vi tror att en annan vård är möjlig.

För Socialdemokraterna och Miljöpartiet i landstinget

Erik Lövgren, Anna-Karin Sjölund, Jan-Olov Häggström, Ewa Back, Andreas Sjölander, Eva Andersson, Ninni Smedberg, Hans Backlund