Trafikverkets förslag är tillväxt- och inlandsfientligt

Trafikverkets förslag att sänka hastigheter på stora delar av E14 i Västernorrland och Jämtland till 80 km/tim hotar tillväxten och ökar påfrestningarna för alla som är beroende av E14. Förslaget är tänkt att genomföras i slutet av 2021 och omfattar drygt elva mil av E14 som ska få sänkt hastighet till 80 km i timmen. Trafikverket måste avstå från att genomföra förslaget.

– Det är inte acceptabelt att sänka hastighetsbegränsningen på E14 som utgör transportmässig pulsåder för både människor och företag som lever och verkar mellan Sundsvall och Storlien, säger Bodil Hansson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland och kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall.

– Den Socialdemokratiska regeringen har i sin infrastrukturproposition gjort en historiskt stor satsning på infrastruktur och vägunderhåll med tydligt fokus på jobb. Att då som Trafikverket föreslå, sänkt hastighet istället för att satsa på underhåll är fel väg och gå. Utan Trafikverket måste lyssna på alla de remissvar som kommer från människor och företag som är verksamma här och låta förslaget att sänka hastigheten ligga kvar i skrivbordslådan, säger Anna-Caren Sätherberg.

– E14 är den väg som utgör pulsådern från Sundsvall till Trondheim. Den är helt avgörande för våra företag, för export och import, transport av gods och människor, för inhemsk och utländsk turism och självklart för alla som bor och verkar i alla kommuner och många grannkommuner som E14 går igenom, säger Bodil Hansson.

– Förbättrad trafiksäker måste nås genom att våra vägar i allmänhet och E14 i synnerhet blir bättre genom exempelvis mitträckesseparering, viltstängsel och säkrare korsningar. Inte genom en åtgärd som påverkar människor och näringsliv så negativt, säger Anna-Caren Sätherberg, ordförande för Socialdemokraterna Jämtlands län och riksdagsledamot