Tre sjukhus, tre akutmottagningar men alla akuta ingrepp kan eller ska inte göras överallt

 Eva Sonidsson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland svarar på frågor om det påstådda brutna vallöftet när det gäller akutsjukhus i Sollefteå.

Det pågår en diskussion och debatt om vad Socialdemokraterna i Västernorrland lovade inför valet om antalet sjukhus. Ledande Socialdemokrater i Sollefteå har gått ut mycket hårt och anklagat landstingsledningen att bryta mot vallöften. Vad säger du om det?

– Jag tycker att det är tråkigt med den typen av anklagelser men jag förstår vilken press som de är utsatta för av den stämning som råder i Sollefteå. Det som Socialdemokraterna i Västernorrland slagit fast, är det som står i vårt framtidsprogram inför valet 2014. Där vi säger att ?Vi värnar våra sjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, som har ett gemensamt ansvar för länets specialistsjukvård.?, säger Eva Sonidsson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland.

 

När nu landstinget har fattat beslut och diskuterar fortsatta förlag till att förändringar ska göras och verksamheter ska flyttas mellan sjukhusen så upplever många att detta är att svika vad som sas inför valet. Sviker ni era löften?

– Vi försökte inför valet att vara tydliga med att allt inte kan göras överallt. Detta grundades på att befolkningen i länet har minskat under lång tid, utvecklingen när det gäller medicin och sjukvård har utvecklats, samtidigt som vi såg att ekonomin såg väldigt bister ut. Därför var vårt budskap att alla sjukhus ska vara kvar, men vi kan inte göra allt överallt om vi ska klara ekonomin, upprätthålla kvalitén på innehållet i vården och klara rekryteringen av personal.

 

Det hänvisas till intervjuer, till vad som sagts i media, till vad som skrivits i program, att ni lovade ?tre fullvärdiga akutsjukhus?. Stämmer inte de uppgifterna?

– Jag tycker att begreppet ?akutsjukhus? har används rätt slarvigt av både oss och andra. Det är också uppenbart, att på det sätt som företrädare för oss socialdemokrater uttryckt sig, så har många uppfattat att sjukhusen skulle vara kvar på samma sätt som tidigare, när det gällde alla akuta ingrepp.

– Självklart är det vårt fel om medborgarna uppfattat att vi lovat ?tre fullvärdiga akutsjukhus?.

– Flera uttalanden har inte blivit riktigt rätt, utifrån vad som faktiskt står i det program som antagits och vad vi menade med att allt inte går att göra överallt. Det är mycket olyckligt att vi inte var tillräckligt tydliga. Detta kan jag bara beklaga och försöka vara tydlig idag.

 

Vad är då Socialdemokraternas budskap idag kring antalet sjukhus?

– Ekonomin var sämre än vad vi insett när vi tog över ansvaret för landstinget, med ett underskott om 223 miljoner och det samlade resultatet under mandatperioden 2011 ? 2014 på ett underskott överstigande en halv miljard kronor. Vi socialdemokraterna tänker ta ansvar för detta.

– Vi ska ha tre sjukhus, tre akutmottagningar men alla akuta ingrepp kan eller ska inte göras överallt, om vi ska klara ekonomi, kvalité och rekrytering för hela sjukvården i landstinget. Däremot kommer det precis som nu att finnas akutmottagningar på alla tre sjukhusen. Jag uppfattar också att det finns en bred politisk uppslutning kring detta.