Trots M och SDs motstånd – nu höjs pensionerna!

Pensionerna ska höjas. Alldeles för många pensionärer i Sverige har en låg pension och många som närmar sig pensionsåldern känner en oro över hur det ska bli med ekonomin när man väl går i pension. Så ska vi självklart inte ha det. Därför har vi socialdemokrater drivit på för höjda pensioner och nyligen fick vi igenom vårt förslag i riksdagen om en höjning av garantipensionen med 1 000 kronor – en höjning som genomförs redan i augusti.

Utöver garantipensionen höjs också bostadstillägget med 100 kronor. Det är en viktig förstärkning av ekonomin för många pensionärer.

I grunden handlar höjd pension om respekt för alla de som varit med och byggt vårt land. Det handlar exempelvis om undersköterskan eller den handelsanställda, en majoritet kvinnor, som slitit ett yrkesliv. Men det var långt ifrån givet att pensionshöjningen som nu kommer genomföras skulle bli av. Tvärt om. Motståndet från den högerkonservativa oppositionen har nämligen varit kompakt. De högerkonservativa, med Sverigedemokraterna och Moderaterna i spetsen, försökte in i det sista stoppa förslaget och röstade nej till vår pensionshöjning i riksdagen. Men de lyckas inte.

Arbetet med höjda pensioner är inte slut. I augusti får 26 660  pensionärer i Västernorrland en välbehövlig förstärkning av ekonomin. Men vi är inte klara där, vi socialdemokrater kommer fortsätta kämpa för höjda pensioner. Trots motståndet från Moderater och Sverigedemokrater.

Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och säkerställa att alla som slitit och varit med byggt Sverige har en pension som det går att leva på.

Tobias Baudin (S) Partisekreterare
Anna-Belle Strömberg (S) Riksdagsledamot