Åtta år av stillasittande – nu bygger vi Sverige

Ingen månad är så vacker som maj. Ljuset är tillbaka och allt börjar slå ut. Allra bäst är blåsipporna!

Ingenstans i världen, tror jag, talar man så mycket om vädret som i Sverige. Det skulle vara Storbritannien då. Det beror naturligtvis på att vi har så omväxlande väder. Vi vill ju så gärna ha värme efter den långa vintern. Och vi behöver ljuset.

Även i maj kan snön falla och det blir minus på natten. Hela tiden hoppas vi naturligtvis på varmt och vackert. Förr i världen kunde det vara alldeles förfärligt. Åkrarna frös till is och svälten kunde vara utbredd.

Den viktigaste dagen i maj är förstås 1 maj. Då firar vi att den dagen är bestämd för solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Med plakat och röda fanor syns vi överallt i Sverige.

När vi har regeringsmakten tycker många utanför socialdemokratin att vi skäller på våra egna eller borde ha ordnat till alla orättvisor. Men så är det inte. Samhällsbygget blir aldrig klart!

Det är inte regeringens dag utan socialdemokraternas. Därför demonstrerar vi.

I Sundsvall brukar tåget vara långt. Många plakat och en folkfest. Kanske står inte lika många utmed tåget som tidigare men centrum brukar vara ganska fullt. Och tåget är långt och musiken festlig.

Media brukar alltid säga att det är färre deltagare än tidigare år. Med den räkningen borde vi vara noll nu. Det är intressant hur man ibland räknar ner och ibland räknar upp antalet deltagare i olika demonstrationer. Ligger det månne något syfte i det?

Innan jag gick med i partiet stod jag på trottoaren och tittade på. Första gången för väldigt många år sedan som jag gick med kände jag mig lite blyg.

Men nu är det bara härligt och jag hoppas alltid att alla sympatisörer vågat ta klivet ut från åskådarplats till tåget och känt sig välkomna.

I år talades det förstås om den svenska modellen.

Vad betyder det? Jo den svenska modellen förutsätter ett gemensamt ansvar. Att bidra efter bästa förmåga. Jobb, jämlikhet och välfärd. Det har gjort Sverige känt över världen.

Vårt samhälle är i förändring och det måste naturligtvis också påverka vår politik. Åtta år av stillastående eller bättre för de som redan har det bra ska nu ersättas av kraftfull socialdemokratisk politik.

Vi satsar på äldreomsorgen

Vi satsar på trygghet vid arbetslöshet och sjukdom

Vi ger bättre stöd till företag som vill växa

Vi investerar i skolan och vi lägger ny järnvägsräls

Vi har påbörjat ett nytt samhällsbygge. Nu slutar vi riva ? nu börjar vi bygga igen.

Så enkelt är det!

Susanne Eberstein är socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland