Ursprungsmärkning – ja tack!

Under årets första månader har vi i media fått se bilder från utländska slakterier och de lämnade mycket att önska. Köttet säljs över hela Europa inklusive Sverige och hamnar således på våra matbord.

Från ett polskt slakteri fick vi beskåda olaglig och djupt oetisk hantering av nötkreatur som var helt oförmögna att stå på egna ben. Vid slakt skars tumörer och trycksår bort från styckade delar – för att därefter stämplas som OK utan att ha kontrollerats enligt regelverket.

Numera är det enkelt att välja i våra matvarubutiker, själv väljer jag svensk ursprungsmärkning av flera skäl. Svensk köttproduktion ger arbete på landsbygden och håller därmed vår landsbygd levande. Samtidigt som jag känner mig tryggare med kvalitén på råvarorna, Sverige har ett högt miljö- och djurskyddskrav och det stärker en hållbar utveckling.

På restaurang är detta val inte alltid lika lätt att göra. Allt fler restauranger serverar bara svenskt kött, men de är fortfarande få. Jag, och många med mig, vill precis som i matvarubutiken enkelt kunna se var köttet kommer ifrån även när man går på restaurang.

När jag väljer svenskt kött så vet jag att djuren har haft det bra och att de inte är fullsprutade med antibiotika.

I valrörelsen drev vi socialdemokrater frågan om krav på ursprungsmärkning av kött och fisk på våra restauranger. Glädjande är att vi inte är ensamma i denna ståndpunkt och under punkt 25 i januariavtalet visar vi bred politisk majoritet i sakfrågan – vi vill införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restauranger och i storkök.

Arbetet är igång då den socialdemokratiskt ledda regeringen 2018 gav Livsmedelsverket i uppdrag att undersöka vad som krävs för att få EU:s godkännande för att ro detta i land.

Sverige är i dag inte självförsörjande på kött, vi importerar ungefär 30 procent av grisköttet och nästan hälften av nötköttet som vi konsumerar. Därför är det viktigt att vi på EU-nivå fortsätter att driva frågorna gällande djurskydd, antibiotikaanvändning, kvalité och livsmedelssäkerhet. Samtidigt som vi här hemma i Sverige fortsätter det viktiga arbetet med att öka vår självförsörjningsgrad inom både kött och andra livsmedel.

Som ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott är det med stort engagemang och tillförsikt vi kan se till att det här blir verklighet. Våra Socialdemokratiska representanter i EU parlamentet jobbar aktivt för samma sak. Matfusket ska stoppas och vi konsumenter ska få veta varifrån köttet och fisken på vår tallrik kommer ifrån.

Malin Larsson