Uttalande distriktskongress – Vi tar strid för den svenska modellen

Den svenska modellen är under attack. De borgerliga partierna har samlats kring frågan om försämrade villkor och sänkta löner för löntagarna. Nyss var det de ungas villkor som ifrågasattes. Nu är det de nyanländas villkor som attackeras. Som om löne- och arbetsvillkor är något som ska bestämmas på politisk nivå. I den svenska modellen är det något som arbetsmarknadens parter ska stå för. I den svenska modellen ingår också rätten för parterna att, väl medvetna om att de har skilda intressen, ta strid för sina villkor.

Och det är något som båda parter måste respektera. Vi ser tecken på att man från arbetsgivarsidan i stället väljer att attackera enskilda fackliga representanter. Det måste upphöra. I respekten för att parterna har skilda intressen ryms inte ett sådant agerande.

Vi står upp för den svenska modellen. Det är också en modell som står upp för en generell välfärd för alla. För Socialdemokraterna i Västernorrland är den svenska modellen en del i det demokratiarbetet. När vi stärker och utvecklar den svenska modellen står vi också upp för våra grundläggande principer om rätt till vård, skola och omsorg oavsett bakgrund, samt för ett hållbart arbetsliv med svenska kollektivavtal och schyssta villkor. Vi har visionerna för framtiden och vi är redo att ta tillvara den positiva utvecklingen för bygget av ett Västernorrland som på bästa sätt möter framtiden.