Uttalande från Socialdemokraterna Västernorrlands distriktskongress 2019

Det behövs statlig närvaro i hela landet – Välkommen till Västernorrland

För att hålla ihop Sverige påbörjade den Socialdemokratiskt ledda regeringen under förra mandatperioden ett arbete att stärka den statliga närvaron i hela landet. Detta ledde till konkreta beslut att omlokalisera myndigheter och även etablera nya runt om i hela Sverige. I Västernorrland handlade det bl a om servicekontor i Kramfors, delar av statens servicecenter till Sollefteå, digitaliseringsmyndigheten till Sundsvall och en utredning för fler statliga jobb i Härnösand.

 

De nu hastiga och negativa förändringarna inom Arbetsförmedlingen, som bland annat innebär att tre arbetsförmedlingskontor i Västernorrland hotas av stängning och personal sägs upp, innebär ett bakslag i arbetet för att stärka den statliga närvaron. Den snabba omvandlingen av Arbetsförmedlingen kommer att slå hårdast mot de som står längst från arbetsmarknaden. Detta är följderna av den oseriösa budget som Moderater, Kristdemokrater och Sverigedemokrater röstade igenom i riksdagen.

 

En effekt av den undermåliga budget som under detta år styr över Sverige är att beslut om statens verksamhet som kräver analys och eftertanke istället sker med hast och utan förankring. Samtidigt ser vi hur myndigheter på egen hand prioriterar tillväxt i storstadsområden på bekostnad av lands- och glesbygd. När myndigheter växer i storstadsområden innebär det att kunnig och kompetent personal behöver flytta från andra delar av landet. Det utarmar mindre kommuner och landsbygd, och blir snabbt en nedåtgående spiral.

 

Västernorrland är en del av Sveriges industriella ryggrad, med bland annat världsledande företag inom skogs- och bioekonomi. Ett län som också har ledande tjänsteföretag, hög myndighetskompetens, framtidssatsande landsbygdsföretag och en turistsektor som hör till landets snabbast växande. I vårt län finns många kunniga och kompetenta individer som skulle vara en tillgång för vilken myndighet som helst.

 

När vi Socialdemokrater i Västernorrland är samlade till kongress vill vi därför tydligt uttala att vi:

  • Stödjer den Socialdemokratiskt ledda regeringens arbete att stärka den statliga närvaron i hela landet
  • Förväntar oss att samtliga partier i Riksdagen ställer sig bakom att inga nya myndigheter ska etableras i storstäder eller inom deras pendlingsområden.
  • Uppmanar regeringen att i samtliga regleringsbrev skriva att inga personalmedel får omfördelas från myndigheternas arbetsplatser i landet för att användas för personalkostnader på arbetsplatser i våra storstäder.

 

Vi välkomnar alla nuvarande och kommande myndigheter till länet.