Vad är den svenska modellen?

Är gymkortet som många arbetsgivare betalar för de anställda en del av modellen?

Svenska modellen är ett snart 80 år gammalt samhällsprojekt som startade med Saltsjöbadsavtalet 1938. Det var då man byggde en grund vårt utvecklade samhälle står på än i dag. Den fina tanke som finns i grunden för den svenska modellen är ett löfte om ömsesidigt erkännande och respekt för varandra.

Då handlade det från arbetsgivarsidan om att lova betala en lön och leva upp till vissa anställningsvillkor ? och från arbetstagarsidan om att vara en lojal arbetskraft. Det kan låta enkelt, men det är vad som skapat starka och tillförlitliga företag och trygga och produktiva arbetstagare.

Det som är fantastiskt med den svenska modellen är den ? trots sitt namn och trots att den bara gäller innanför de svenska gränserna ? inte är nationalistisk. Modellen är gjord för Sverige och för alla som befinner sig inom de svenska gränserna. Du har ett antal förpliktelser och förmåner vore sig du är arbetsgivare eller arbetstagare, medborgare eller politiker.

I dag är en del av modellen att alla har rätt till kunskap. Eftersom arbetsmarknaden kräver minst gymnasiekompetens för att kunna vara med i dag, samt hänga med i utvecklingen de närmaste 45 år som ett vanligt arbetsliv brukar omfatta, då bör vi ompröva en obligatorisk gymnasieutbildning.

Att sänka kraven för en del ungdomar i gymnasieskolan är som om att kapitulera inför framtiden.

Förra veckan beslutade regeringen att några kommuner ska få lägga ut språkintroduktionsprogrammen på folkhögskolor för att ge möjlighet till nyanlända ungdomar att vara med i den svenska modellen.

Man skulle kunna göra det enkelt för sig och säga att de som är nyanlända får jobba för lite längre lön än andra. Sen skulle man efter ett tag kunna följa upp det med att säga att de som är skoltrötta också skulle kunna få jobba för lite lägre lön.

Men det skulle innebära en förlust för de berörda, för arbetsmarknaden både i form av mindre kompetens och lägre löner, men även för framtida pensionärer som skulle få mindre pensionspengar att fördela.

Detta är att avveckla den svenska modellen. Och det finns de som gärna skulle göra det. Det är samma människor som menade att det var omöjligt att införa både den tredje, fjärde och femte semesterveckan. Samma människor som motsatte sig en utbyggnad av högskolor och universitet runt om i landet.

Och ja, även det där gymkortet du får som anställd är en del av modellen. Det är inte tänkt för att du ska bli världsmästare utan för att du ska upprätthålla en kondition som gör dig till en långsiktigt produktiv arbetstagare/arbetsgivare.

Samhälle har investerat i dig genom hela livet, gett dig en förskole-, grundskole-, gymnasie- och eventuellt en högskoleutbildning.

Även SFI och validering av dina betyg med efterföljande praktik är en investering som samhälle vill ha en avkastning av ? för att kunna investera i nästa omgång människor.

Det är så vi säkrar den svenska modellen även för framtiden.

Jasenko Omanovic är socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland.