Vad är det Moderaterna egentligen vill?

Nu är våren här och denna vecka ska vi tillsammans fira 1:a maj runt om i länet och landet under parollen ”Trygghet – Demokrati – Sammanhållning”. Det är alltid lika härligt att samlas med alla partikamrater i solidaritetens kamp och tillsammans känna stämningen och stoltheten på arbetarrörelsens dag.

Genom Vibeke Olssons böcker om sågverksflickan ”Bricken på Svartvik” kan man förflytta sig tillbaka i historien och till sågverksmiljön.

I dessa böcker får man följa med tillbaka i arbetarrörelsens historia och förstå styrkan i den solidaritet arbetarna visade varandra för att förändra samhället till det bättre. Tillbaka till det slitsamma, men kärleksfulla livet på Svartvik, där människor gemensamt kämpar mot fattigdom, för rättvisan och med hoppet om en ny framtid, ett nytt liv. Sågverksarbetarna blev synliga och de krävde rättvisa och jämlikhet, det var de som började byggandet av Den svenska modellen.

När jag läser böckerna om Bricken påminns jag om alla före oss som fick kämpa för att börja bygga upp vårt fantastiska välfärdssamhälle vi lever i i dag.

Vi i arbetarrörelsen har alltid fortsatt att utveckla modellen och bygga ett starkare samhälle tillsammans. Välfärdssamhället och Den svenska modellen är något som vi ofta tar som en självklarhet. Men nu i EU-valrörelsen så är det tydligt, vi måste fortsätta kämpa för Trygghet, Demokrati och Sammanhållning!

26 maj är det val till Europarlamentet. Ett val som kan komma att bli ödesdigert för svenska löntagare och för hela den svenska modellen. Moderaterna säger sig värna den svenska modellen, men agerar konsekvent för sämre arbetsvillkor. Är det vad som är M:s nya svenska modell?!

Moderaterna visar gång på gång att de inte ser några som helst problem med låglönekonkurrens och lönedumpning i Sverige och i övriga EU.

Under mandatperioden har de röstat emot de förändringar i utstationeringsdirektivet som gör det möjligt att kräva lika lön för så väl utländska som för svenska arbetstagare som gör samma jobb.

Moderaterna omfamnar utbredd konkurrens med låga löner och dåliga arbetsvillkor. Det är oroande att M säger sig värna den svenska modellen men agerar tvärtom i Europaparlamentet.

Moderaterna skyr inte några medel för att få igenom sin politik. I deras egen partigrupp i Europarlamentet EPP ingår Victor Orbans Fidesz – ett parti som bland annat beslutat om något som kan liknas vid en ”slavlag” som ger arbetsgivare rätt att tvinga sina anställda att arbeta 400 timmar övertid per år.

Moderaterna har gjort ett stort nummer av att suspendera Fidesz från poster och beslut i EPP. Dock tycks de inte ha några problem att fortsätta samarbeta med dem i parlamentet för att få igenom sin politik.

Runt om i Europa där högerpartier allierar sig med högerextrema, attackeras och försämras löntagares rättigheter. Socialdemokraterna vill istället att EU stärker sitt arbete för att människor inte ska utnyttjas på arbetsmarknaden, utsättas för livsfaror på jobbet eller ha svårt att hävda sin rätt.

Nu är det dags för M att bekänna färg! De vill nu skapa en ny svensk modell. Kommer den innebära samma löntagarfientliga politik och underminering av vår trygga svenska arbetsmarknad som de tidigare drivit? Och kommer de att förlita sig på stöd från högerextrema partier för att få igenom den?

Är det denna politik som de menar ska skapa den ”nya svenska modellen”? I så fall säger jag ”Nej tack”!

Malin Larsson