Vad lägger du på grillen?

Första veckan i juli var jag på plats i Visby och deltog i Almedalsveckan. Man märkte tydligt att det i år var ett stort fokus på miljö, klimat och livsmedelsfrågor. I början av almedalsveckan kom också nyheten om den stora antibiotikaanvändningen till lantbruksdjur på Cypern, varifrån Sverige importerar all Halloumiost.

Halloumi är det som många ersätter köttet på tallriken med. Man tror att man gör ett bra val, men det är inte lätt att vara konsument. Importen av Halloumi har kraftigt ökat i Sverige från 21 ton 2010 till hela 4000 ton förra året. Cypern är det land i Europa som ger mest antibiotika till djuren inom lantbruket och de får nästan 40 gånger mer antibiotika än svenska djur. Men Cypern är inte ensam som land att använda mycket antibiotika, det finns också andra länder i Europa och ute i världen som använder väldigt mycket antibiotika till sina lantbruksdjur.

Vi vet att antibiotikaresistensen idag räknas till ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Detta är en av de viktigaste frågorna framåt, vi vet att antibiotikaresistensen ökar i världen och det kan bli förödande. Det används så mycket antibiotika runt om i världen idag att vi redan nu blir mer och mer resistenta mot antibiotika och fler och fler dör faktiskt på grund av detta. Detta är allvarligare än många tror och vi kommer inte kunna bota enklare sjukdomar i framtiden som det ser ut nu utan vi kommer att dö av exempelvis lunginflammationer.

Precis som klimatet och miljöförstöringen så känner inte antibiotikaresistensen några landsgränser. Därför är samverkan inom EU, med övriga länder, mellan myndigheter och så vidare en av nycklarna för att vi ska hindra denna utveckling och spridning. Men vi måste också hjälpas åt att sprida kunskapen om antibiotikaresistens.

Vad kan då jag och du göra? Jo, vi kan göra aktiva val när vi handlar vår mat. Men för att vi som konsumenter ska kunna göra medvetna och hållbara val är det en grundläggande förutsättning att vi får tillgång till pålitlig och lättillgänglig information, både i butiken och på restaurangen. Därför är det extra glädjande att Sverige nu kommer ett steg närmre att införa obligatorisk ursprungsinformation för kött på restauranger och i storhushåll. Vid regeringens pressfika 11 juli meddelade landsbygdsminister Jennie Nilsson att Livsmedelsverket fått i uppdrag att ta fram ett underlag för en svensk anmälan om detta till EU-kommissionen.

I Sverige har vi länge producerat mat av bra kvalitet. Våra svenska bönder är kända för att sköta om sina djur väl, vi har höga miljö- och djurskyddskrav och därför kan vi också ha den låga grad av antibiotikaanvändning som våra svenska bönder har. Det produceras fantastisk mat i vår närhet och därför väljer jag att lägga svensk Eldost och svenskt lokalproducerat kött på grillen i sommar!

Malin Larsson, socialdemokratisk riksdagsledamot för Västernorrland.