Våldet måste upphöra

När jag skriver detta återstår några dagar innan det är dags att fira midsommar. Väderprognoserna ser inte allt för lovande ut, men hoppet finns om en skön, solig midsommarhelg.

Själv ser jag fram emot några dagars ledighet och möjlighet att koppla av. Tyvärr är inte alla kvinnor så lyckligt lottade. Det finns kvinnor som går omkring med en ständig oro inför vad som kan hända. Kvinnor som hotas och misshandlas av sina män, eller förföljs av sina före detta.

Storhelger kan vara extra jobbiga när alkoholen flödar. Även barn drabbas i hög grad. Rädda Barnen räknar med att cirka 200 000 barn lever i en situation där de bevittnar våld. Det är inte ovanligt att även barnen blir utsatta.

Under de senaste veckorna har vi i medierna kunnat läsa om flera exempel där kvinnor farit illa, och i ett fall blev en 41-årig kvinna brutalt mördad.

Det är självfallet fullständigt oacceptabelt att detta har hänt ännu en gång, och att det händer ungefär 15 gånger varje år. Det är så många kvinnor som utsätts för dödligt våld av en person som de har, eller har haft, en relation till. I drygt hälften av fallen har kvinnan sökt hjälp hos polis eller sociala myndigheter innan det dödliga våldet inträffar.

För att ingen kvinna ska utsättas för våld behövs en mängd insatser som delvis tar tid att både utreda och genomföra. Under 2016 ska regeringen ta fram en nationell strategi för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Det pågår just nu utredningar om våldtäktsbrottet, om elektronisk övervakning av kontaktförbud och om ändringar i systemet med villkorlig frigivning.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppgift att se över det stöd som brottsoffer kan behöva under pågående utredning och rättegång. För polisen är våldsbrott mot kvinnor en viktig uppgift. Kvinnojourerna har fått mer pengar och länsstyrelserna har fått i uppdrag att lämna stöd till skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Förslag bearbetas också om att förbättra skyddet mot kränkningar på sociala medier.

Det här är en bra början, men arbetet måste ständigt utvecklas.

Det vore självklart önskvärt om det gick att göra snabbare, men sedan den rödgröna regeringen bildades har arbetet tagit fart. Självfallet är vi beredda på att vidta ytterligare åtgärder.

När du läser detta har midsommarhelgen passerat och jag hoppas att du haft det bra, och att den gjort det utan rubriker om att ännu en kvinna har fallit offer för våld. Det är nog nu. Mäns våld mot kvinnor måste upphöra.

Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot Västernorrland