Välkommen hem Stefan!

Idag, onsdagen den 31 augusti, vill vi med stor glädje hälsa dig, Stefan Löfven, Sveriges statsminister välkommen hem till ett Västernorrland att vara stolt över. Vi är också stolta över att Sveriges statsminister kommer från just vårt län. Ett rött län med en outtröttlig socialdemokrati som ständigt utvecklar politiken på hemmaplan.

Vi är glada över allt som Du Stefan tillsammans med din regering hittills hunnit åstadkomma. Regeringens politik gör skillnad för landstingen, för kommunerna och i människors vardag. Samtidigt hanterar Du och den socialdemokratiskt ledda regeringen några av vår tids största utmaningar. Det är ett beundransvärt jobb, där vi socialdemokrater på alla nivåer försöker bidra.

Stefan, du möter ett blomstrande Örnsköldsvik och Västernorrland. Ett län med en stor innovationskraft, stark industri, exporterande företag, utbildning i framkant och en växande besöksnäring. Detta och mycket mer är det som gör Västernorrland blomstrar och är så unikt.

En avgörande orsak till att vårt län går bra är att du leder en regering som vågar satsa på utbildning, industrin, exporten och turism. En politik som leder till resultat. Tillväxten ökar. Andelen människor som är i arbete väntas stiga till 67,5 procent i Sverige under nästa år vilket är den högsta svenska sysselsättningsgraden på 25 år och den högsta i EU. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att falla och beräknas falla snabbare de kommande åren. Ungdomsarbetslösheten har inte varit så här låg på 13 år. Samtidigt har budgetunderskottet som den moderatledda regeringen lämnat efter sig nästan utraderats.

Du och den socialdemokratiskt ledda regeringen har lagt om politiken för att stärka välfärden. Genom utbyggnaden av lärar- och förskollärarutbildningarna och det nya kunskapslyftet. Inte minst är de tio välfärdsmiljarderna ett viktigt tillskott för Västernorrlands kommuner. I våra kommuner innebär det bland annat förstärkt kvalité i skolan, vården och omsorgen, förbättrad elevvård, medicinskt ansvariga rehabiliterare för äldre, sommarjobb för unga, läxhjälp i skolan och många andra betydelsefulla satsningar. Viktigaste är att pengarna bidrar till långsiktighet inom välfärdsverksamheterna i våra kommuner.

Vi i Västernorrland är beroende av ordning och reda i statensfinanser, vi behöver en regering som fortsätter att satsa på jobben, exporten och nyindustrialiseringen. Om våra industrier fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftiga behövs en aktiv politik för en utbyggd infrastruktur. Vi behöver därför en socialdemokratisk politik som ser behoven av investeringar i järnvägen ? där Ostkustbanan både är behövlig och en god samhällsekonomisk investering.  Vi behöver fortsatta satsningar på välfärden och jobben.

Regeringen har gjort mycket, men fler utmaningar och mycket arbete kvarstår. Vi vet att regeringen har det som krävs för att lyckas möta dessa utmaningar och sköta det arbete som krävs. Med en medveten politik som förstår vikten av att hela landet ska leva kommer Västernorrland och övriga norrländska län fortsatt vara en viktig aktör och en blomstrande region även i framtiden.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör skillnad. Fler som jobbar, fler bostäder som byggs och en starkare välfärd är bra för Västernorrland och för Sverige. Därför är det med glädje som vi idag kan välkomna dig Stefan Löfven hem till det röda, vackra Västernorrland.

Eva Sonidsson distriktsordförande Socialdemokraterna i Västernorrland

Kristoffer Park ordförande Socialdemokraterna i Örnsköldsvik