Vänsterns haveri är smärtsamt att bevittna – Kristina Nilsson (S)

Så har det hänt, det som många av oss hoppats att det aldrig skulle hända igen. Det är krig i Europa. Jag behöver inte gå igenom vad som hänt. Jag är övertygad om att de allra flesta följer de nyheter och rapporter som fyller våra nyhetskanaler i princip dygnet runt. Många av oss känner oro och förtvivlan, dels för det ukrainska folket, dels för hur vi själva, Sverige och Europa kommer att påverkas.

Det är svåra tider. I den situation vi befinner oss i är det avgörande att vi kan samla oss för landets bästa och fatta nödvändiga beslut. I måndags röstade riksdagen för att skicka pengar, skyddsutrustning. matransoner och vapen till Ukraina. Det var sannerligen inget lätt beslut. Vi har inte gjort något liknande sen Sovjetunionen anföll Finland 1939. Att väga nyttan mot den eventuella risk beslutet medför låter sig inte enkelt göras. Jag är glad att sju av åtta partier kom till samma slutsats.

Tyvärr fick vi samtidigt bevittna hur vänsterpartiet totalt havererade. Splittringen i partiet visade sig genom att 13 ledamöter röstade emot vapnen, fem lade ner sina röster och nio personer var inte ens närvarande, och det var inte vilka personer som helst. Det var flera ledande företrädare. De har uppenbarligen blivit överkörda av sin partistyrelse. Jag vill vara tydlig med att jag känner många kloka vänsterpartister. Vi delar uppfattning i en mängd sakfrågor, särskilt när det gäller välfärden. Men det är när något blir riktigt svårt som partiet måste hålla ihop och i samverkan med andra fatta de bästa besluten för vårt land.  Tänk om detta hade inträffat i vårt parti. Att partistyrelsen kört över Magdalena Andersson, Peter Hultqvist och Mikael Damberg! Och att de och 33 andra ledamöter helt enkelt valt att inte vara närvarande eller gå och rösta, 19 hade röstat på sitt eget vis och 48 hade röstat enligt det beslut partistyrelsen tagit. Dagen efter samlas vänsterns partistyrelse och fattar ett nytt beslut, vilket gör det hela ännu mer obegripligt. Så kan man inte styra ett land i en svår situation, eller överhuvudtaget.

I det läge som är just nu behöver vi samling, inte splittring. Vi behöver ett ledarskap som är moget och omdömesgillt. Vi behöver partier som är redo att göra upp tillsammans för Sveriges bästa. Förra tisdagen höll Statsministern sitt första tal till nationen. Det var stabilt, resonerande, förklarande och gav mig både hopp och trygghet. Tyvärr tror jag att kriget kommer att pågå länge. Vi kommer behöva fatta flera svåra beslut. Därför är jag så oerhört glad att vi har en Statsminister och en partiorganisation som är mogen den uppgiften. Det har tyvärr inte vänsterpartiet.

Kristina Nilsson (S), Riksdagsledamot Västernorrland