Vår framtid och nutid finns i skolorna

Förra veckan kom den. Sommarvärmen är här. Hela Sverige blomstrar och nu tittar människor ut från sina vrår för att möta ljuset. Här i norr går vi mot den ljusaste tiden på året. Det är en fantastisk tid. Fick för första gången uppleva midnattssolen i förra veckan när jag och mina partikamrater i utskottet var i Kiruna några dagar för att informera oss om statsflytten. En utmaning vill jag lova.

Nu tar även flera tusen ungdomar studenten och med det klivet in i vuxenlivet. Det är en betydligt ljusare framtid de möter idag än vad de hade gjort för några år sedan. Sedan regeringen tillträdde har arbetslösheten sjunkit och sysselsättningen ökat. Det är tydligt att den socialdemokratiskt ledda regeringen och den rödgröna politiken den bedriver ger resultat.

I vårt samhällsbygge tänker vi på alla led. Vi genomför reformer och satsar för en fortsatt positiv trend vad gäller sysselsättning, ökat bostadsbyggande och utbildningsplatser. Vi måste ha ett samhälle som håller ihop därför krävs en politik på alla områden.

Det finns också dem som skulle ha tagit studenten i år, men av olika anledningar inte gör det. I alliansens Sverige skapades återvändsgränder för dessa unga.

Med nedskärningar på Komvux minimerades möjligheterna för människor utan behörighet till universitet och högskola att ta sig an nya utmaningar och göra nya karriärval. Det är därför extra viktigt att påminna sig om att riksdagen i höstas röstade igenom en budget satsade rejält på Komvux för att öka platserna.

Det finns även andra faktorer som spelar roll för att våra unga ska klara av de utmaningar som livet innebär. Våra lärare har ett stort ansvar och gör ett högst beundransvärt arbete. Det är glädjande att vi nu vet hur regeringens stora reform för lärarna, Lärarlönelyftet, kommer att se ut.

Cirka 60 000 lärare kommer genom reformen att få höjda löner och för exempelvis Örnsköldsviks kommun innebär satsningen 16 miljoner kronor och för Kramfors innebär det 5 miljoner.

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Vi vet att både vår framtid och vår nutid finns i skolorna. Därför investerar vi i skolan, i varandra, för ökad sysselsättning och fortsatt utbildning. Så skapar vi ett samhälle som håller ihop. För alla, hela livet.

Vi behöver skapa förutsättning för våra unga att möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden idag. Alla måste få en chans att lyckas i samhället, det är vår enda chans att vi får ett samhälle som håller ihop.

Eva Sonidsson, distriktsordförande och riksdagsledamot