Var solidarisk och följ experternas råd

Den gångna veckan har det handlat mycket om Coronavirusets framfart.

Dagligen kommer nya artiklar i ämnet, nya fall upptäcks och olika vinklar på problemet diskuteras. I vissa livsmedelsbutiker gapar hyllorna tomma, för folk har börjat hamstra konserver och annat för att klara av en tids isolering.

I princip alla jag träffat har haft något att säga i frågan. Några vill inte ta i hand och hälsa, för det är ju en smittorisk, medan andra diskuterar om man överhuvudtaget ska ha större sammankomster eller resa.

Några tycker att skolor och flyglinjer borde stängas, eller att vi omedelbart bör införa screening av resenärers temperatur på våra flygplatser.

Det finns till och med riksdagsledamöter som tycker att riksdagen borde hållas stängd med anledning av viruset.

Självutnämnda experter och tyckare florerar överallt, och kritiken mot enskilda medarbetare på våra expertmyndigheter är inte nådig. För vissa tycks det viktigare att sprida allmän misstro mot myndigheter än fakta i sakfrågan.

Självklart är det skrämmande att tänka vad ett stort utbrott av corona skulle kunna innebära, men där är vi verkligen inte ännu.

I tisdags fick vi i Socialutskottet en grundlig genomgång från regeringen och de myndigheter som har att hantera detta läge. Det är alltså Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som i första hand har expertkompetens och kan följa utvecklingen och ta ställning till vad som behöver göras, tillsammans med flera andra myndigheter.

Regeringen följer kontinuerligt utvecklingen i dialog med berörda myndigheter och krishanteringskansliet är aktivt dygnet runt. Redan för en månad sedan klassade regeringen viruset som en samhällsfarlig sjukdom. Det är viktigt för att ge myndigheterna de verktyg som kan behövas i kampen mot viruset.

Jag känner mig trygg med att regeringen är beredd att (om och när det behövs) fatta fler beslut, och att det sker efter expertmyndigheternas begäran.

Sverige måste alltid vara ordentligt förberett och redo att snabbt agera om situationen förändras.

Sen kan jag som sjuksköterska inte låta bli att tänka att detta virus, även om det är farligare än vanlig influensa, ändå tycks spridas på samma sätt.

Så det bästa vi kan göra för oss själva och våra medmänniskor är att ha en god handhygien, vara hemma om vi har sjukdomssymtom, ringa 1177 om vi behöver sjukvårdsrådgivning och 11313 om vi är friska men har frågor.

Det är inte särskilt solidariskt att sitta och hosta och nysa i kollektivtrafik och på sammankomster. Även om din sjukdom inte är livsfarlig för dig kan du smitta någon som den är livshotande för till exempel gamla, människor med andra kroniska sjukdomar eller transplanterade personer.

Så var solidarisk, följ expertmyndigheternas råd och var källkritisk när du läser artiklar och goda råd, så kommer vi att klara av det här.

Kristina Nilsson