Våra djur väcker engagemang – Malin Larsson (S)

En del politiska frågor väcker mer känslor och engagemang än andra. I miljö- och jordbruksutskottet hanterar vi frågorna rörande djurskydd och det är frågor som det alltid finns ett stort engagemang kring, både från oss politiker, från organisationer och från medborgare.

Djurskyddsfrågorna har senaste månaden varit uppe på vår dagordning i riksdagen flera gånger. Tidigare i februari fattade vi ett välkommet beslut om skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem vid brott mot djur och nu under skrivande stund ska vi debattera om obligatorisk märkning och registrering av katter.

Att komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter är något som engagerat många och som vi socialdemokrater drivit på för, katter är ett tamdjur som behöver omvårdnad. I detta lagförslag från den socialdemokratiska regeringen så tydliggörs kattägarens ansvar. Men det viktigaste är att minska lidandet för de hemlösa katterna.

Det är också otroligt många frivilliga organisationer ute i landet som dygnet runt, året runt engagerar sig helhjärtat för våra hemlösa katter och de driver ständigt på för att stärka statusen för våra katter. Jag besökte själv två av dessa organisationer i länet nyligen och fick ta del av deras arbete för att hjälpa dessa katter.

Katten är det vanligaste husdjuret i Sverige. Det finns cirka 1,4 miljoner katter i Sverige och vår tamkatt är ett sällskapsdjur. Fler än 700 000 hushåll äger en eller flera katter. En vanlig uppskattning är att ungefär 100 – 150 000 katter är hemlösa, bortsprungna eller övergivna av sina ägare.

Katten har varit sällskapsdjur till oss människor i tusentals år och har en både mytomspunnen och spännande historia. Helt klart är att katten varit mycket betydelsefull för människan under lång tid. Myten om att katten har nio liv har nog alla av oss hört. Idag brukar vi säga att en katt har nio liv eftersom de kan överleva så mycket. Katten är ett otroligt djur och kanske kommer myten om de nio liven från att katter många gånger kan undkomma farliga situationer eller på grund av deras otroliga kroppsbehärskning. Men oavsett om det stämmer att katten har nio liv eller inte så är katten ett tamdjur som inte klarar sig helt på egen hand, de behöver oss människor, de behöver omvårdnad. Om vi tar väl hand om katterna så kan de själva använda sina 9 liv på bästa sätt!

Vi vet att det idag finns problem med katter som kommer bort eller som med flit överges och lämnas av sina ägare. Dessa förvildas och reproducerar sig okontrollerat och det ställer till problem för omgivningen och andra kattägare och men framförallt så blir dessa katter lidande. Bakom varje hemlös katt finns också en tidigare ägare som brustit i sitt ansvar som djurägare. Med det här förslaget så tydliggörs nu kattägarens åtagande och ansvar men det gör också att kattens ställning stärks.

Malin Larsson (S) riksdagsledamot för Västernorrland