Romina Walian, läkare
Copyright: Martina Huber/Socialdemokraterna

Våra förslag för kortade köer i Västernorrland

I det trygga samhället vill vi se ökad tillgänglighet till en hälso-, sjuk- och tandvård styrd av vårdbehovet

För dig som har behov av hälso- och sjukvård ska vården vara tillgänglig när du behöver den, sammanhållen om du behöver det, samt förebyggande och hälsofrämjande utifrån dina förutsättningar.

Du ska inte behöva vänta längre än vårdgarantin på första besök, operationer och behandlingar inom vare sig hälso- och sjukvården eller Folktandvården.

Våra gemensamma skattepengar, avsatta för välfärden ska ge våra invånare en trygg omsorg och hälso- och sjukvård – inte gå till stora vinstuttag.

Våra förslag för kortare väntetider och ökad tillgänglighet till vård bygger på våra tre grundförslag – stärka hela vårdlaget, ge dig rätt vård i rätt tid och återta den demokratiska kontrollen över hälso- och sjukvården.

Nästa mandatperiod vill vi därför:

-att alla ska kunna få en första bedömning i den regiondrivna primärvården inom 24 timmar – digitalt, distans eller fysiskt med många vägar in och så att det fungerar för varje individ.

-att kontakten från primärvården till specialistläkare för konsultationer och insatser ska gå snabbare.

-införa mobila team inom fler verksamheter och erbjuda mer vård i hemmet.

-öka antalet planerade operationer på samtliga tre sjukhusorter.

-investera i operationsrobotar för robotassisterad kirurgi i Sundsvall.

-att det ska finnas fler yrkesgrupper inom vården för att erbjuda rätt vård i rätt tid.

-utbilda fler inom bristområden för att få bort flaskhalsar inom vården.

-öka incitamenten för verksamheterna att jobba med ökad tillgänglighet, till exempel genom ökade ekonomiska resurser.

Du kan läsa om alla våra förslag i vårt valprogram