Vård efter behov eller efter plånbok?

Den svenska skattefinansierade sjukvården är en viktig del av vår välfärd och en stor trygghet för vanligt folk. Vi socialdemokrater vill fortsätta att vara garanten för en rättvis sjukvård där vi får vård efter behov och inte efter plånbok.

Med januariavtalet har vi fått en chans att fortsätta den satsning på sjukvården som vi påbörjade förra mandatperioden. De resurstillskotten behövs, men mer kommer att behövas framöver.

En jämlik sjukvård bygger på att vi gemensamt betalar den med våra skattepengar och att den fördelas rättvist. De allra flesta säger sig vara beredda att betala en hög skatt om man kan känna sig trygg med att man får hjälp när man behöver.

Nu har vi kunnat läsa om hur patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gått före i sjukvårdskön. Cirka 700 000 medborgare har i dag en privat sjukvårdsförsäkring. Det är värt att reflektera över vad detta gör med förtroendet för vårt system och viljan att betala till det.

Det är också värt att reflektera över hur det går ihop med Hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf, som slår fast att vård ska ges efter behov och inte något annat.

Som socialdemokrat kommer jag att göra allt jag kan för att vi ska fortsätta ha det system vi har i dag och att portalparagrafen ska fortsätta gälla.

Mot oss formerar sig nu ett högerkonservativt block där Sverigedemokraterna är det största och tongivande partiet.

SD vill gärna låtsas vara ett alternativ för vanligt folk och ett sjukvårdsparti. Problemet är att i slutänden har de ändå alltid röstat på Moderaternas budget och förslag, där vårdföretagens och försäkringsbolagens intressen går före patienternas.

Vanligtvis under valfrihetens stolta fana, men det är vårdgivarna som väljer, inte patienterna. De väljer var de ska etablera vårdcentraler och vilka patienter som går före i kön.

Moderaterna har nu börjat ifrågasätta välfärdens finansiering på ett sätt vi inte sett sedan före Fredrik Reinfeldts tid. På Moderaternas stämma i oktober beslutade de att tillsätta en arbetsgrupp för framtidens vård och omsorg. Arbetsgruppen ska bland annat se över sjukvårdens organisering, personalförsörjning och huvudmannaskap. Stämman beslutade också om en översyn av den skattebaserade finansieringsmodellen i syfte att ge mer plats till privata sjukförsäkringar.

Sjukvård finansierad med privata sjukförsäkringar finns i många länder, bland annat USA, och ger nästan alltid större olikheter i hälsa – trots högre kostnader. Det är rakt motsatt väg mot den vi socialdemokrater vill gå. Det är också rakt motsatt den inriktningen för välfärden som de flesta svenskar säger sig vilja ha. Det är dags att på allvar ta upp kampen emot högerblocket.

Kristina Nilsson