Vårdbolag ska inte välja patienter

Det låter ju inte så dumt att ha en privat sjukvårdsförsäkring så att man snabbt kan få vård om man behöver. Enligt reklamen på försäkringsbolagens hemsidor slipper man mycket ”krångel”, som att kontakta sin vårdcentral, få remiss till specialistvård och framförallt att vänta.

De som inte kan betala själva eller har en arbetsgivare som gör det får väl vård ändå, vi har ju skattefinansierad vård i Sverige? Så varför håller socialdemokraterna på och bråkar om detta när det finns så många andra problem inom hälso- och sjukvården? Jag ska försöka förklara varför.

Grunden i vår hälso- och sjukvårdslag är portalparagrafen som säger att vård alltid ska ges efter behov. Den som har störst behov ska få vård först. Här uppstår problem, när den private vårdgivaren (som ska ge vården) samtidigt tar emot skattefinansierade patienter genom avtal med regionen. Hela vitsen med att vara försäkringspatient är ju att få komma först i kön, oavsett om någon annan stackare behöver sin knäoperation före. Risken för den sortens undanträngningseffekt är uppenbar.

Men problemet idag är väl köerna, inte att några enstaka köper sig före?

Jag tänker snarare att nu när vi har långa köer efter pandemin är det viktigare än någonsin att vård ges efter behov. Köerna kommer inte att avhjälpas av att några köper sig förtur. Det handlar om att systematiskt arbeta för att stärka hälso- och sjukvården, arbeta med kompetensförsörjning och arbetsmiljö och att stärka allmänhetens förtroende för att vården faktiskt fungerar. Det blir inte fler läkare och sjuksköterskor i landet för att några kan köpa sig en gräddfil, så någon avlastning för den skattefinansierade vården blir det inte. I värsta fall blir det en omprioritering av patienterna från vård efter behov till vård efter köpkraft.

Man kan verkligen fråga sig om dessa välbärgade 45 åringar alltid är de som har störst behov av vård först?

Idag har ca 700 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det kan tyckas marginellt, men antalet växer. Det är främst män med relativt högre inkomster än befolkningen i snitt, inom sektorn finansiella tjänster och juridisk konsultation. Medelåldern var år 2018 45 år. Det är ovanligt att yngre och pensionärer har en privat försäkring. Man kan verkligen fråga sig om dessa välbärgade 45 åringar alltid är de som har störst behov av vård först?

Jag är glad över att en utredning nu presenterat förslag som bl.a. ska se till att en vårdgivare som tar emot försäkringspatienter inte ska ha avtal med regionen att även ta emot patienter som skattefinansieras. Det är uppenbart att ett sånt upplägg missgynnar de som inte har en privat försäkring. Låt det som är privat vara privat, blanda inte ihop det.

Det är dags att stämma i bäcken, så att inte sjukvården går samma väg som skolan har gjort. Skolbolag ska inte välja elever, och vårdbolag ska inte välja patienter. Och framförallt ska inte våra gemensamma skatteresurser gå till vinster till aktiebolag, vars huvudsakliga syfte är att göra vinst till ägarna, inte att värna rättvisa och trygghet i hälso- och sjukvårdssystemet.

Kristina Nilsson (S), Riksdagsledamot Västernorrland