Vårt löfte – vi kommer inte medverka till generella sparpaket, à la Mantec

(Publicerad onsdag den 26 oktober) Idag, onsdag inleds den första av två dagar med landstingsfullmäktige i Västernorrland. På dagordningen har vi flera tunga och viktiga beslut, beslut som berör och väcker känslor. Beslut som kommer påverka färdriktningen mot framtiden. Det ena ärendet, målbild för Hälso- och sjukvården, kommer att ange inriktningen för fortsatt utvecklingsarbete i bred samverkan.

Det andra beslutet handlar om organiseringen av förlossnings- och kvinnosjukvården i länet. Vi kan konstatera att det finns drygt 40 sjukhus i landet som erbjuder förlossningar. I Västernorrland har vi 3 förlossningskliniker. I Norrbotten har de två, i Jämtland och Dalarna en. Vi ser också att delar av de verksamheter vi har idag, dygnet runt på tre sjukhus, brottas med kompetensbrist, som måste lösas med dyra stafettlösningar.

Det kan knappast ha undgått någon att landstinget Västernorrland har haft dålig ekonomi i många år. När sjukvården organiserades på 1960-talet var vi många fler i länet och fler som också betalade för vården. Mycket har hänt, framsteg inom vården gör att fler kan erbjudas ett bättre och längre liv. Med allt fler äldre växer också behoven av sjukvård.

2008-2009 föreslog konsultfirman Mantec kostnadssänkningar genom stora personalneddragningar, där flest berördes vid Sundsvalls sjukhus. Förslagen fick brett stöd från vänster till höger i landstingsfullmäktige. Nu har vi fått hantera konsekvenserna av de besluten. Detta är också anledningen till att vi är tydliga med att vi inte kommer att medverka till nya generella sparbeting à la Mantec. Den s.k. osthyvelprincipen, där varje enhet får en minskning i budget, kan i en första anblick tyckas vara solidarisk, vi menar att den tvärtom är orättvis, då den inte tar hänsyn till behoven.

Vi har ett uppdrag och tar också ansvar för länets nästan en kvarts miljon invånare. Vi anser också att vi har en skyldighet att se till att den vård som utförs idag inte ska belasta framtida generationer. En ekonomi i balans är inte bara önskvärd, det är en skyldighet. Oppositionen i landstinget har dock fullständigt satt sig på läktaren. Man säger nej, eller skjut upp, utan egna förslag på kostnadssänkningar, vilket driver oss mot ett stort underskott i ekonomin. Moderaterna har lovat att sänka kostnaderna inom sjukhusvården med 190 Mkr (mot majoritetens 160 Mkr). Det är nu dags att Per Wahlberg blir tydlig på hur detta ska göras. Blir det en majoritet mot strukturförändringar vid omröstningen i fullmäktige, så uppkommer ett läge där samma majoritet, med Per Wahlberg i spetsen, då får ta ansvar för den uppkomna situationen.

Generella sparbeting har tidigare varit modellen men för oss är det inte ett alternativ. Att ensamma behöva ta ansvar är tungt, vi gör det inte för att det är roligt, vi gör det för att alternativen är sämre. De alternativ som hittills presenterats innebär ökade underskott.

 

Anna-Karin Sjölund, gruppledare (S) Eva Andersson, gruppledare (MP)

Erik Lövgren (S) och Jan-Olov Häggström (S), ordförande och vice ordförande i Landstingsstyrelsen

 Ewa Back (S) och Ninni Smedberg (MP), ordförande och vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Andreas Sjölander (S) och Hans Backlund (S), ordförande och vice ordförande i Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämnden