Vårt Sverige kan bättre

På söndag är det val. Omvärldsläget är allvarligt, med krig och ekonomisk nedgång runt hörnet. Vi socialdemokrater går till val på att ta tillbaka kontrollen över samhällsutvecklingen.

Sverige är ett fantastiskt land, men vårt land har också problem: gängkriminalitet och våld, en sönderprivatisering av välfärden, och klimatutsläpp som hotar liv och hälsa.

Omvärldsläget är allvarligt. Vi kommer från en period av pandemi, har ett krig i vårt närområde och stor osäkerhet i världsekonomin. Inflationen är hög och vi ser en ekonomisk nedgång runt hörnet. Läget ställer höga krav på omdöme och ledarskap.

Vårt valmanifest handlar om att samhället måste flytta fram positionerna.

För det första ska vi vända på varje sten för att knäcka kriminaliteten. Kampen mot kriminaliteten och våldet ska vara kompromisslös. Segregationen måste brytas för att Sverige ska hålla ihop och att ingen ung ska bli kriminell.

För det andra ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Vi måste sätta stopp för sönderprivatiseringen och marknadsexperimenten. Vi vill se en ökad respekt för välfärdens medarbetare, men också höjda pensioner, en bättre sjukvård och trygga socialförsäkringar.

För det tredje ska vi skapa jobb över hela landet genom att leda klimatomställningen. Det gör vi med en klimatpolitik för vanligt folk, investeringar, snabbt utbyggd produktion av billig el, och export av klimatsmarta lösningar.

Det behövs också en ansvarsfull ekonomisk politik som kan möta osäkerheten och de stigande priserna. Därför har vi beslutat om ett omfattande högkostnadsskydd för höga elpriser. Men ingen ansvarsfull politiker kan lova full kompensation för varje prishöjning. Vi kommer att göra det som krävs för att stötta dem som drabbas hårdast, utan att riskera statens finanser.

Med tydliga prioriteringar kan vi ta kontroll över samhällsutvecklingen. Men mycket står på spel.

Det finns de som vill ge makt till Sverigedemokraterna, ett parti som inte står upp för alla människors lika värde och rätt. En vecka innan Rysslands brutala anfallskrig kunde deras partiledare inte välja mellan president Biden och president Putin. Om två veckor kan de få tjänstemän, kanske ministrar, i Sveriges regering. Mitt under pågående Nato-process.

Vi socialdemokrater står för ett ansvarstagande ledarskap för Sverige. Vår tids stora utmaningar måste mötas tillsammans. Samhället måste kliva fram.

Rösta på Socialdemokraterna den 11 september – vårt Sverige kan bättre.

Magdalena Andersson (S), partiordförande och statsminister
Mikael Damberg (S), finansminister
Bodil Hansson (S), ordförande Socialdemokraterna Västernorrland och kommunstyrelsens ordförande Sundsvall