Vårt Västernorrland kan bättre – Viktiga frågor för Socialdemokraterna att driva i riksdagen

Socialdemokraterna i Västernorrlands kandidater har idag presenterat viktiga frågor för Västernorrland som de tänker driva i riksdagsarbetet under kommande mandatperiod.

Vända på varje sten för att knäcka kriminaliteten och bryta segregationen

– Närvaron av polisen måste öka i alla Västernorrlands kommuner – både stad och landsbygd. Fler poliser måste innebära ökad trygghet i hela Västernorrland säger Malin Larsson, riksdagsledamot (S).

– En av de viktigaste förutsättningarna att förebygga kriminalitet är att alla som kan jobba ska jobba – därför behövs det fler arbetsmarknadsutbildningar samt utbildningsplatser på folkhögskola, yrkeshögskola och yrkesvux i länet. Det behövs också särskilda insatser för arbetslösa unga och långtidsarbetslösa samt införa språkutbildningar med yrkessvenska som matchar behoven på arbetsmarknaden, säger Johanna Bergsten, riksdagskandidat (S).

– Vi måste sätta stopp för arbetslivkriminalitet eftersom det ger dåliga arbetsvillkor och konkurrerar ut seriösa företag. En viktig del är att i offentliga upphandlingar ställa krav på villkor och löner enligt kollektivavtal, säger Johanna Bergsten, riksdagskandidat (S).

Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden

– Vi behöver förbjuda vinstuttag och ta tillbaka kontrollen över var och när fristående skolor etablerar sig. Vinsterna i skolbolagen motsvarar över 50 fler lärare bara i Västernorrland. Det är inte rimligt att skattepengar ska gå till vinster istället för lärare, säger Peter Hedberg, riksdagskandidat (S).

– Alla elever ska ha samma möjlighet att välja skola, genom ett gemensamt skolval, slopad kötid och oberoende skolinformation, säger Peter Hedberg, riksdagskandidat (S).

– Det är nödvändigt att kraftigt begränsa och reglera bemanningsföretag i välfärden. Skattesystemet och de regler som uppmuntrar människor att jobba som ”stafettare” före en anställning måste förändras. Avdragsregler och fåmansföretagsbeskattning ska inte gynna den som väljer hyrkontrakt istället för en tillsvidareanställning. Detta måste förändras eftersom det har direktpåverkan på vården i Västernorrland, Anna-Belle Strömberg riksdagsledamot (S).

Skapa jobb här och nu genom att leda klimatomställningen

– I Västernorrland och Sundsvall sker redan idag stora investeringar i nyindustrialiseringen som ger många jobb i både befintlig och ny industri, samtidigt som de bidrar i klimatomställningen. Några exempel är grön vätgas i Alby, Ånge. Renewcell i Sundsvall som återvinner gamla textiler till miljövänlig viskos. Framtidens livsmedelsindustri utvecklas i Härnösand. Sollefteå möjliggör för den gröna omställningen genom vattenkraften och vindkraften men också en produktionsanläggning för hållbart flygbränsle. I Örnsköldsvik finns bland annat Liquid Wind som gör elektrobränsle för fartyg, RISE Processum, en industrinära och flexibel forsknings- och innovationspartner inom bioraffinaderi, som arbetar både nationellt och internationellt, säger Malin Larsson, riksdagsledamot (S).

– Två löften som vi ger är för det första att det blir minst en energiintensiv grön industrietablering i Västernorrland. Och arbetet för detta pågår redan när det gäller Torsboda. Det andra är att vi ska ha 1000 fler campusbundna utbildningsplatser till Mittuniversitetet i Sundsvall, säger Peder Björk, riksdagskandidat (S).

– För oss är det också viktigt att påskynda utbyggnaden av eldistributionsnäten i Västernorrland och ökade satsningar på infrastruktur, säger Peder Björk, riksdagskandidat (S).

– Vi kommer inte att ge oss förrän varje decimeter av dubbelspår på Ostkustbanan är byggd och förrän förbifart Örnsköldsvik är genomförd. Det är också nödvändigt att det finns ett fungerande bredband i länets alla delar, säger Peder Björk, riksdagskandidat (S).

Valet den 11 september är ett val om Sverige – för hela Sverige!

– Valet är ett vägval när det gäller bland annat vinstjakten i välfärden. Det är dags att barnens undervisning och de äldres vård prioriteras framför vinster till ägarna för friskolor och vårdbolag, säger Malin Larsson, riksdagsledamot (S).

– Sverige behöver ett ledarskap och en regering ledd av Magdalena Andersson. En röst på Socialdemokraterna är tydlig vad den innebär, men en röst på det högerkonservativa blocket kan innebära antingen Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson som statsminister, säger Malin Larsson, riksdagsledamot (S).

– Sverige behöver en riksdag med företrädare från norra Sverige. Men vi behöver också företrädare från länet som både ser möjligheterna i nyindustrialiseringen och klimatomställningen och är beredd att arbeta för att detta maximalt ska gynna Västernorrland, säger Malin Larsson, riksdagsledamot (S).

– Vi är fem riksdagskandidater från Västernorrland som står för en gemensam politik, men med olika erfarenheter och från olika delar av länet. Vi är beredda att tydligt driva de frågor och intressen som vi gemensamt har i Västernorrland, säger Malin Larsson, riksdagsledamot (S).