Västernorrland kan bättre. Tillsammans.

Socialdemokraterna genomför distriktsårskongress 2-3 april som kommer att besluta om valprogrammet. Du kan läsa förslaget redan nu och även de förslag som Socialdemokraterna i Västernorrland vill genomföra här och nu kring personalsituationen. Västernorrland kan bättre med en socialdemokratisk politik på både kort och lång sikt.

Kom med Du också. Västernorrland kan bättre. Tillsammans.

 

Personalåtgärder här och nu

Tisdag den 29 mars presenterade Socialdemokraterna i Västernorrland förslag för situationen med personal och bemanning inom vården. Förslag att genomföra här och nu

– Nu presenterar vi förslag på åtgärder för att kunna klara både den akuta situationen och den framtida bemanningen. Syftet är att ge medarbetarna inom vården kontroll över sin vardag och rimliga förutsättningar att fortsätta göra goda insatser för våra invånare, säger Glenn Nordlund, ordförande i regionstyrelsen och första namn för Socialdemokraterna inför höstens regionval.

Socialdemokraterna förslag för personalåtgärder

 

Vårt förslag till valprogram

Här finns det förslag till valprogram som kommer att diskuteras och fastställas vid distriktskongressen 2-3 april. Du kan läsa det här:

Drivkraft Västernorrland

När kongressen slutligen beslutat om valprogrammet så kan du läsa detta på vår webb.