Vi blir starkare tillsammans

Hela mänskligheten kämpar mot coronaviruset. När jag pratar med min släkt utspridd över hela världen, i Bosnien, Italien, Schweiz, Österrike och USA, sitter de i samma båt som oss här i Sverige, med en vardag starkt påverkad av coronaviruset.

Som en vän från Bosnien sade till mig: “I kriget visste man för det mesta vad man hade för fiende, var man hade ryggen fri. När fienden är helt osynlig vet man inte hur man ska kunna försvara sig.”

Men trots utmaningar måste samhället fortsätta att fungera.

Kanske är osynligheten den största utmaningen för oss i början av en virusspridning. Men trots utmaningar måste samhället fortsätta att fungera.

Vad som fort blir tydligt är hur olika förutsättningar vi har på arbetsmarknaden. En del av oss är så privilegierade att vi rätt enkelt bara kunnat flytta hem jobbet. Stora samhällsinvesteringar i bredbandsutbyggnad och 4G, tillsammans med några digitala mötestjänster gör det möjligt att både jobba och studera hemifrån. Fiberkabeln som stadsnätet har byggt ut på min gata har verkligen kommit till användning.

Ja, hemma hos mig har både a-kassan (min fru) och Umeå universitet (min son) och riksdagens trafikutskott öppnat upp kontor i varsitt rum i huset. Jag är verkligen inte omedveten om att inte alla sitter i samma bekväma sits.

Jag kan se det i mitt eget grannskap. Snickare, läkare, undersköterskor, kriminalvårdare, taxiförare och svetsare som måste gå till jobbet varje dag.

Kanske är du en av dem som kan jobba hemifrån. Kanske måste du fortfarande gå till din arbetsplats varje dag. Eller så är du en i en växande skara som redan drabbats riktigt hårt av korttidspermittering, eller i värsta fall till och med av varsel eller förlorat jobb.

Coronasmittan har verkligen rört om hela arbetsmarknaden. Många med osäkra anställningar, små- och enmansföretagare har drabbats hårt. Många fler lär det tyvärr bli.

Jag ser tydligt skillnad i de kontakter vi i utskottet dagligen har med transportnäringen. Flyget har försvunnit totalt förutom den trafik regeringen gått in och upphandlat i Norrland och Gotland för att hålla den viktigaste trafiken igång.

Vi ser stora avvikelser från hamn till hamn, mycket beror förstås på om man haft mest passagerar- eller godstrafik. Vissa hamnar har faktiskt en ökning av godsflöde.

Alla tågoperatörer har radikalt minskat antalet avgångar. Till skillnad från flygtrafiken är lastbilstrafiken i gång. Livsmedelsprodukter, läkemedel, skyddsutrustning måste komma fram.

Jag minns när jag mötte människor under förra finanskrisen som tyckte att världen höll på att gå under. Men det blev faktiskt inte så. Världen kommer att återhämta sig från detta också.

Vi får inte glömma att det dessutom fortfarande finns företag som har produktionen i gång som också behöver transporter.

Utmaningarna är stora och ingen vet hur länge detta kommer att pågå. Jag minns när jag mötte människor under förra finanskrisen som tyckte att världen höll på att gå under. Men det blev faktiskt inte så. Världen kommer att återhämta sig från detta också.

Vi i riksdag och regering har redan tagit många viktiga beslut för att företag, kommuner/regioner, anställda och arbetslösa ska klara sig igenom coronatiden. Vi fortsätter att följa utvecklingen och står beredda att möta de utmaningar som kommer.

Ju mer vi agerar tillsammans som ett samhälle desto starkare blir vi. Desto fler liv, företag och arbetstillfällen kan vi rädda.

Det kan vi bara klara av om vi möter dem tillsammans, som ett samhälle. Just nu betyder det att var och en av oss följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ju mer vi agerar tillsammans som ett samhälle desto starkare blir vi. Desto fler liv, företag och arbetstillfällen kan vi rädda.

Jasenko Omanovic