Vi bygger Västernorrland

Efter en lång period av skattesänkningar med nedskärningar som följd är Sverige äntligen åter på fötter med en socialdemokratiskt ledd regering. Hösten 2015 kunde vi glädjas åt den första socialdemokratiska budgeten på åtta år. För Västernorrlands del innebar budgeten en möjlighet att bygga ett starkt län med en jämlik välfärd nu och i framtiden. Både för länets kommuner och landstinget spelar det stor roll vem som styr. Nu ser vi hur de investeringar som kommer från statligt håll gör det möjligt för oss att bedriva progressiv politik på hemmaplan.

Regeringen genomför nu den största välfärdssatsningen på mycket länge. De välfärdsmiljarder som aviserats för kommande budgetar kommer inte en dag för tidigt. Behoven är stora, men möjligheterna likaså. För Västernorrlands kommuner innebär satsningen uppskattningsvis 258 miljoner kronor och för Västernorrlands läns landsting innebär det 76 miljoner kronor för 2017. Nu börjar bygget av en svensk modell som rymmer allt ifrån nyindustrialisering till förskoleplatser. Vi kan nu bygga en långsiktigt planerad välfärd som garanterar vård, skola och omsorg för alla som bor i Västernorrland.

Uttalande antaget vid Socialdemokraterna i Västernorrlands distriktskongress 2016