Vi demonstrerar för bättre arbetsvillkor till välfärdspersonalen

Coronapandemin präglade stora delar av våra liv under nästan två år. Sex av tio löntagare kunde inte arbeta hemifrån. I arbetaryrkena är det nästan nio av tio som arbetat på plats på sitt arbete mitt under stor smittspridning.

Många har riskerat sin hälsa för att utföra samhällsviktiga arbeten, till och med under alltför dåliga arbetsvillkor och arbetsmiljö, för att vi andra skulle kunna arbeta hemma. Till dem ska vi ge vår tacksamhet, men framför allt ska vi ge dem ett löfte. Ett löfte om att vi som samhälle prioriterar att de får en bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor. Särskilt fokus behöver ges de som arbetar i vården och omsorgen, som tagit ett extra stort ansvar under pandemin.

Välfärdsarbetarna behöver bättre arbetsvillkor. Både för att det är det enda rätta, men också för att vi ska kunna rekrytera ny personal de kommande åren. Välfärden är en framtidsbransch och för att få människor att vilja arbeta där måste villkoren förbättras.

Vi demonstrerar för att förbättra arbetsvillkoren för välfärdspersonalen.

I år på första maj demonstrerar vi därför för att förbättra arbetsvillkoren för välfärdspersonalen. Socialdemokraterna presenterar därför i dag ett välfärdslöfte för bättre arbetsvillkor, som kan sammanfattas så här:

■ Bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö. Vi ska stärka hela vårdlaget genom att förbättra arbetsvillkoren. Delade turer inom Sundsvalls kommun ska fortsätta fasas ut. Obetalda håltimmar är otidsenliga, ohälsosamma och oattraktiva. I region Västernorrland vill vi anställa 200 undersköterskor och vi ska fortsätta arbetet med kompetensväxling för att få fler händer i vården med fler vårdnära serviceyrken. Heltid ska vara norm.

■ Trygga anställningar och utvecklingsmöjligheter. För att lyckas med att locka fler till yrket krävs också trygga anställningar. Därför har vi i Sundsvalls kommun den här mandatperioden beslutat att de som slutför vård- och omsorgsprogrammet och blir färdig undersköterska ska erbjudas tillsvidareanställning i Sundsvalls kommun. Första kullen som det löftet gäller är de som börjar i höst på Västermalm. I Region Västernorrland ska alla som genomför den certifierade utbildningen garanteras anställning och fler i både Sundsvall och regionen ska ges möjlighet att vidareutbilda sig. Det ska finnas karriärmöjligheter och det ska löna sig med lång och trogen tjänst.

■ Fria arbetsskor. Om vi vinner valet i höst kommer vi, i dialog med facken, erbjuda fria arbetsskor till de som arbetar inom Sundsvalls kommuns vård- och omsorg samt i regionens hälso- och sjukvård. Fötterna är en del av kroppen och då är det rimligt att även bra skor betalas av arbetsgivaren. Det är en jämställdhetsfråga, det är en fråga om arbetsmiljö och det är en fråga om att höja statusen för yrket.

Vi socialdemokrater i Sundsvall och Västernorrland kommer fortsätta prioritera välfärden och välfärdsarbetarnas villkor. Vi är övertygade om att bättre arbetsvillkor leder till en bättre kvalitet och en starkare välfärd. Det är inte applåder som kommer göra välfärdsyrkena attraktiva, det handlar om politiska beslut.

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall

Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens vice ordförande i Sundsvall

Sara Nylund (S), vice ordförande i regionstyrelsen

Elina Backlund Arab (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden