Vi fortsätter kämpa för våra systrar och döttrar!

Vibeke Olssons böcker om sågverksflickan ”Bricken på Svartvik” är några av mina favoritböcker. När vi får följa Brickens uppväxt genom böckerna funderar hon också alltmer om förhållandet mellan män och kvinnor. ”Är det inte konstigt att när pojkar blir stora växer världen, men när flickor blir stora krymper den. Varför är det så?” funderar Bricken i en av böckerna.

Då förr i tiden, kämpade Bricken och därefter våra mor- och farmödrar för jämställdhet. De ville också ha rösträtt, rätt att bestämma över sig själv och sin egen kropp. De kämpade tillsammans och de lyckades.

I fredags var det 100 år sedan riksdagen klubbade igenom lagen om allmän och lika rösträtt för män och kvinnor

Men idag 100 år senare är detta inte en självklarhet för alla. Det finns medmänniskor runt i kring oss som lever under hedersförtryck, som förvägras abort, flickor som fortfarande förvägras sitt eget val av utbildning, av arbete, av kärlek, av liv.

Detta är något vi aldrig kan acceptera därför satsade regeringen pengar i vårbudgeten för att förstärka tjej- och kvinnojourerna och bekämpa hedersrelaterat våld. Precis som statsminister Stefan Löfven sa i sitt tal på vår partikongress i mars: ”Därför, kamrater, förväntar jag mig det av er: I varje landsting. I varje kommun. I varje skola. I varje läge. Se det. Hata det. Befria dessa unga!”

Rättigheter som vi tagit som självklara ifrågasätts allt mer när högerextrema partier nu mobiliserar i Europa: rätten till våra kroppar, till inflytande, till fri media och att som kvinna vara aktiv på den politiska arenan.

Detta är inte den politik de talat högt om själva i valrörelsen som nyss varit, men det har visat sig att det är den politik de driver. Det har vi sett på den granskning av hur man faktiskt har röstat. Abortmotståndet breder ut sig inte bara i USA utan även i Europa och i Sverige.

I valrörelsen kom avslöjanden om Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som var skrämmande. DN avslöjade bland annat att KD:s Lars Adaktusson som enda svensk röstade emot ett ställningstagande i Europaparlamentet om att en tioårig flicka som hade blivit våldtagen i Paraguay skulle ha rätt till abort. Detta om något visar de här två partiernas rätta sida och deras företrädares syn på kvinnors rättigheter och på mänskliga rättigheter.

Nu hotas det som vi så framgångsrikt byggt upp i Sverige och i Europa efter krigen. I Sverige och runt om i Europa utmanar högerextrema dessa värden nu och pressar tillbaka kvinnors och minoriteters rättigheter, förnekar klimatutmaningen och inskränker arbetares rätt till schyssta villkor.

Kvinnors rättigheter ska fortsätta att stärkas och inte rullas tillbaka. Rösträtten, aborträtten, föräldraförsäkringen var en seger som de kvinnor som gick före kämpade hårt för. Nu måste vi göra samma sak för de som kommer efter oss.

Vi socialdemokrater fortsätter tillsammans att kämpa för våra systrar, döttrar och våra barnbarn!

Malin Larsson