Vi fortsätter stå för ansvar och stabilitet i Region Västernorrland

Moderaterna har efter valet 2018 varit en del av majoriteten i Region Västernorrland och även innehaft det ledande politiska uppdraget som ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Dagens utspel tillsammans med Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna innebär att de tagit steget fullt ut och lämnat majoriteten

– Moderaterna har de senaste månaderna agerat oppositionsparti och visar med sitt utspel idag tillsammans med Sjukvårdspartiet, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna, utöver ren populism, tydligt att de har lämnat majoriteten och ansvaret för hälso- och sjukvården i Västernorrland, säger Glenn Nordlund (S) Regionstyrelsens ordförande.

– Moderaterna har om de har velat och varit seriösa med att lösa de problem som de nu säger sig ha svaret på, kunnat göra det som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden eller i majoriteten. Det har det inte gjort. De har valt politiskt spel framför ansvar för vården, personalen och patienterna. Det skapar en onödig oro hos personalen som redan är i ett pressat läge. Det skapar också politisk instabilitet och osäkerhet både i verksamheten och bland medborgarna, säger Glenn Nordlund (S) Regionstyrelsens ordförande.

– Det går inte att tolka dagens utspel på annat sätt än att Moderaterna med berått mod agerar för att skapa osäkerhet och instabilitet för att göra regionen ostyrbar, på bekostnad av personalen, vården och patienterna, säger Glenn Nordlund (S) Regionstyrelsens ordförande.

– Alla partier har haft möjlighet att agera på ett seriöst sätt. I Regionstyrelsen var det tydligt att när löne- och personalsatsningar beslutades fanns utöver Socialdemokraterna och Liberalerna också Centerpartiet som tog ett stort och ett viktigt ansvar i den allvarliga situation som vården befinner sig i. Med det som grund så bedömer jag att förutsättningar finns för att hålla regionen politiskt styrbart månaderna fram till valet i höst, säger Glenn Nordlund (S) Regionstyrelsens ordförande.