Vi håller vad vi lovar och prickar av vallöften!

Sverige blir starkare när vi arbetar tillsammans och gemensamt tar ansvar för att lösa samhällsproblem. I höstbudgeten tar vi socialdemokrater nya initiativ för fler i arbete, en starkare välfärd och bättre ekonomi för pensionärer. Vi ökar också resurserna till trygghet och säkerhet.

Detta och mycket mer var vi ute i valrörelsen och pratade med er medborgare om. Vi knackade kanske på dörren hemma hos dig eller så kanske vi möttes på torget i Kramfors eller i någon av våra andra kommuner i länet.

Det vi kan konstatera av budgeten för 2020 är att den innehåller många delar av det som vi socialdemokrater gick till val på. Det rör sig om 30 vallöften som vi helt eller delvis uppfyller. Det är alltså en budget fylld med socialdemokratisk politik.

Alla som kan jobba ska jobba. Sedan 2014 har regeringens politik bidragit till att 350 000 fler har ett jobb att gå till. Aktiv arbetsmarknads- och utbildningspolitik är central för att fler ska kunna pröva nya vägar i arbetslivet.

Vården, skolan och omsorgen ska stärkas. Vi socialdemokrater gick till val på mer pengar till välfärden. I budgeten för 2020 satsar vi fem välfärdsmiljarder så att de totalt uppgår till 20 miljarder per år. Sen är vi Socialdemokrater medvetna om att det kommer behövas mer pengar till välfärden.

Alla elever i landet ska oavsett social bakgrund ges jämlika och jämställda förutsättningar att nå målen för utbildningen. Hur våra barn och unga har det säger också mycket om styrkan i vårt samhälle. Våra unga kämpar med stress och psykisk ohälsa, det är ett växande samhällsproblem. Regeringen föreslår därför också förstärkta satsningar på barn- och ungdomspsykiatri.

Vårt samhälle ska vara starkt nog att erbjuda alla äldre gemenskap, trygghet, ett aktivt och stimulerande liv. De som har varit med och byggt upp vårt land förtjänar en trygg ålderdom som pensionärer. Pensionärerna har i genomsnitt fått 1 600 kronor mer i plånboken per månad jämfört med 2014.

Nu fortsätter förstärkningen av pensionärernas ekonomi i budgeten för 2020. Nästa år kommer garantipensionen och taket i bostadstillägget för pensionärer höjas. Utfasningen av den orättfärdiga pensionärsskatten fortsätter, de som har lagt grunden för vår gemensamma välfärd förtjänar vårt tack – inte en orättfärdig pensionärsskatt.

Sverige ska vara ett land i sammanhållning och gemenskap. Därför ska hela vårt land inte bara leva utan också växa. Såväl landsbygd och glesbygd som städer ska utvecklas så att hela den potential som finns i Sverige också nyttjas.

Den statliga närvaron utökas genom lokala servicekontor. Närhet till kommersiell service i glesbygd säkras och utbyggnaden av digital infrastruktur drivs vidare. Särskilda medel fördelas till kommuner som har tagit emot en stor andel nyanlända i förhållande till sin befolkning.

Med januariavtalet som grund skapar vi förutsättningar för ett samhälle där sammanhållning och trygghet går hand i hand med människors frihet och möjligheter. Så bygger vi ett starkare samhälle.

Malin Larsson