Vi kan och vill driva frågor som är viktiga och gör Västernorrland bättre

Västernorrland behöver riksdagsledamöter som bor, lever och verkar här. Vi Socialdemokrater har tydliga prioriteringar för vilka frågor vi vill driva i riksdagen. Till skillnad från andra partier hänger vår politik ihop lokalt, regionalt och nationellt.

Skattemedel ska gå till bättre välfärd, inte till vinster som göder riskkapitalister med skattemedel. För att förbättra vården är det nödvändigt att kraftigt begränsa och reglera bemanningsföretagen. Då frigör vi pengar som kan gå till fler anställda, för en bättre och snabbare vård. Detta är särskilt viktigt i vårt län.

Vinsterna i skolbolagen motsvarar över 50 lärare bara i Västernorrland. Samtidigt finns det behov av fler lärare i skolan. För att förbättra resultaten i skolan och att fler elever ska få det stöd de behöver måste vi förbjuda vinstuttag.

En väl fungerande skola är av stor betydelse för att bryta segregationen och motverka nyrekryteringen till kriminalitet. Vi socialdemokrater vill fortsätta satsningen på fler poliser och fram till år 2032 är målet 50 000 fler polisanställda nationellt. I Västernorrland är det självklart att närvaron av polisen måste öka i alla kommuner.

Fler poliser och strängare straff är bara halva lösningen. Förebyggande arbete och jobb är den andra halvan. Alla som kan jobba ska jobba. Därför behövs det fler arbetsmarknadsutbildningar samt utbildningsplatser på folkhögskola, yrkeshögskola och yrkesvux i länet. Det behövs också insatser för arbetslösa samt språkutbildningar med yrkessvenska som matchar behoven på arbetsmarknaden.

De jobb som skapas ska vara jobb med schyssta villkor. Vi måste sätta stopp för arbetslivkriminalitet eftersom det ger dåliga arbetsvillkor och konkurrerar ut seriösa företag. En viktig del är att i offentliga upphandlingar ställa krav på villkor och löner enligt kollektivavtal.

Redan idag får Västernorrland nya jobb genom investeringar i den gröna omställningen samtidigt som vi bidrar till klimatomställningen genom den socialdemokratiska politiken. Några exempel är grön vätgas, återvinning av gamla textiler till miljövänlig viskos, framtidens livsmedelsindustri, produktionsanläggning för hållbart flygbränsle och elektrobränsle för fartyg.

Två löften som vi Socialdemokrater ger är att säkerställa minst en energiintensiv grön industrietablering i Västernorrland och vi kommer jobba för att vi ska få 1 000 fler campusbundna utbildningsplatser till Mittuniversitetet i Sundsvall. Fler jobb kräver satsningar på infrastrukturen. Vi kommer inte att ge oss förrän varje decimeter av dubbelspår på Ostkustbanan är byggd, förbifart Örnsköldsvik E4 och fungerande bredband i länets alla delar.

Vi fem främsta riksdagskandidater för Socialdemokraterna i Västernorrland står för en gemensam politik och är beredda att tydligt driva de frågor och intressen som vi har gemensamt i Västernorrland. Du avgör med din röst den 11 september vem du vill ska företräda dig!

Malin Larsson (S)
Anna-Belle Strömberg (S)
Peter Hedberg (S)
Peder Björk (S)
Johanna Bergsten (S)