Vi måste stå enade mot terrorismen

Terrorattentatet i Bryssel 22 mars innebär ytterligare en mörk dag för Europa att minnas. Angreppet slog mot det demokratiska nav Europa är, men också mot det öppna och demokratiska samhället i stort. På påskdagen nåddes vi även av rapporter från pakistanska staden Lahore där över 70 personer miste livet. Världen står i brand och vi sörjer med alla de drabbade och alla de som genomlider terror världen över.

Terrorismens mål om slutenhet och splittring kan bara bemötas genom att vi förstår vikten av att stå enade för att gemensamt bekämpa hotet den utgör mot vår demokrati.

Regeringen bedriver ett aktivt arbete för att på bästa sätt hantera den situation vi befinner oss i samt för att hitta vägar för Sverige att vara en kraft att räkna med i kampen mot terrorismen. I enlighet med inriktningarna i den nationella strategin som antogs i augusti 2015 arbetar nu regeringen med att genomföra åtgärder för att bemöta terrorhotet.

I frågan råder bred parlamentarisk enighet gällande vad som behöver göras. I december 2015 slöts en överenskommelse mellan regeringspartierna samt M, C, L och KD.

Som en följd av regeringens strategi och överenskommelsen vidtas nu en rad åtgärder:

  • Den 1 april trädde kriminaliseringen av terrorkrigsresor i kraft.
  • Den 15 april träder den skärpta passlagstiftningen i kraft.
  • Den 29 mars presenterades utredningsförslag om skärpta straff för olovlig hantering av sprängmedel och handgranater.
  • Inom kort tillsätter regeringen också utredningen av hemlig dataavläsning.

Vi behöver kunna hantera konsekvenserna av och förebygga att terrorattentat inträffar även i Sverige. Därför krävs en stor beredskap och Polismyndigheten ska säkerställa att Polisens insatsstyrkor kan agera på flera platser samtidigt under en längre period.

Våra hjärtan är nu i Bryssel, men också i Lahore, med vänner och kollegor, med anhöriga till någon de älskar, och framför allt: med de människor som har skadats eller förlorat sitt liv. Sverige kommer ta sitt ansvar för ett Europa som håller ihop och gemensamt kämpar för en värld utan terror. Vi kommer nu göra allt vi kan för att stötta i en svår tid, hjälpa till att ställa skyldiga till svars och att motverka att nya terrordåd sker.

Susanne Eberstein (S)

Riksdagsledamot från Västernorrland tillika ledamot justitieutskottet och Säpos insynsråd