Vi satsar på höjda löner för hela vårdlaget och 200 fler undersköterskor

Läget i hälso- och sjukvården är oerhört allvarligt av flera anledningar, bland annat pandemin som har pressat sjukvården och personalen till bristningsgränsen. Många vårdanställda saknar kontroll över sin tillvaro och känner sig inte uppskattade för sin erfarenhet och lojalitet. Medarbetare i regionen säger upp sig och det finns inte nog med händer för att bemanna vården, vilket leder till ett ännu mer ansträngt läge.

Vi Socialdemokrater bildade efter valet 2018 majoritet med Moderaterna och Liberalerna där den minsta gemensamma nämnare var att kunna styra utifrån stabilitet, lugn och ro, och ta ansvar för ekonomin som beskrevs vara i fritt fall. Det Moderaterna krävde i överenskommelsen var ingen skattehöjning och ordförandeskapet i hälso- och sjukvårdsnämnden, som enligt många är den tyngsta och viktigaste posten i regionpolitiken. Vi Socialdemokrater var tveksamma till att det skulle falla ut väl och tyvärr besannades våra farhågor. Nämnden har under den här mandatperioden haft svårt att få fram beslutsunderlag för att fatta beslut och samtidigt har Moderaterna haft interna slitningar.

När det gäller bemanningen i vården vet vi att Västernorrland inte är ensamt – bemanningsproblematiken är nationell och till viss del även global. Men vi vet att Västernorrland kan bättre och vi socialdemokrater ska göra vad vi kan här och nu. Men det är också nödvändigt att ta ansvar långsiktigt för vården, personalen och ekonomin som idag är åter i balans, vilket är bra för skattebetalaren, patienten och för personalen.

Det går inte att vänta. Därför satsar vi redan nu på höjda löner för hela vårdlaget. Vi vet också att Västernorrland har för få undersköterskor i jämförelse med andra regioner därför ska vi anställa ungefär 200 undersköterskor. Vi vill införa anställningsgaranti till alla som går ut med godkänd examen från en vårdutbildning. Fler händer betyder också rätt händer, därför måste befintlig kompetens kartläggas och användas och det ska löna sig med specialistkompetens och utökade insatser från alla yrkeskategorier.

För oss är det viktigaste att vi, trots att det är val, tar det ansträngda läget inom hälso- och sjukvården på största allvar. Brutna överenskommelser, politiska partiers positioneringar, och orimlig överbudspolitik är inget som personal och patienter inom hälso- och sjukvården behöver.

De utmaningar som Region Västernorrland har kräver en lägre konfliktnivå och att alla tillsammans tar ansvar, det behövs mer samarbete och det är också vad Västernorrlands medborgare förväntar sig. Därför tar vi Socialdemokrater omgående initiativ till att samla de politiska partierna i regionen för att tillsammans se vilka åtgärder som det går att förena sig kring. Allt för att vi vet att Västernorrland kan bättre.

Bodil Hansson, distriktsordförande Socialdemokraterna Västernorrland

Glenn Nordlund, Socialdemokraterna Region Västernorrland