Vi tar strid för den svenska modellen

Nu tar vi socialdemokrater strid för det som har gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i. Grunden i vår starka samhällsmodell bygger på att alla arbetsföra män och kvinnor arbetar och gör rätt för sig, men också på att arbetet ska ge en lön att leva på. Den ska ge en bra skolgång för dina barn, en säker sjukvård om sjukdomen slår till och både trygghet och frihet när du blir äldre.

Men nu attackeras den svenska modellen. De borgerliga partierna föreslår nya skattesänkningar på 64 miljarder som skulle leda till stora nedskärningar i välfärden. De försvarar ett system där man kan minska personal för att göra vinst i välfärden. Och nu kommer förslag på att staten ska gå in och sänka lönerna. Det är kanske den farligaste attacken av alla.

Statligt satta fattiglöner skulle inte bara hota den svenska modellen genom att avsluta en lång och välfungerande tradition där fack och arbetsgivare fritt förhandlar om lönerna. Det hotar också principen att man ska kunna leva på sin lön och riskerar att få arbetsgivare att välja de billigaste så att det leder till sämre löneutveckling för allt fler på sikt. Nedskärningar, vinstjakt och fattiglöner är inte en del av lösningen, de är en del av problemet.

 

Det finns en annan väg, där vi inte monterar ned den svenska modellen, utan uppgraderar den. Vi ska ha en välfärd som både tillgodoser varje människas behov av valfrihet och individuell anpassning och som du får del av utifrån ditt behov, inte din plånbok. Vi ska utbilda och rekrytera fler av de som idag går arbetslösa, så att de kommer i arbete, för de behövs på arbetsmarknaden och de behövs i välfärden. Det bygger också på en reglerad invandring och ett flyktingmottagande som gör att välfärden fungerar för alla.

Därför blåser vi socialdemokrater till strid om den svenska modellen. Som en del av den striden kommer vi att prioritera att anställa fler i den svenska välfärden. Vi vill genomföra ett investeringsprogram som gör att svensk välfärd får fler undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, förskolelärare och socialarbetare.

Så utökar vi vår jobbagenda för att nå EU:s lägsta arbetslöshet. Det är samtidigt ett sätt att bemöta stressen och sjukskrivningarna hos välfärdsarbetarna och det ger en skola, vård och omsorg som går att lita på, i varje läge, i varje del av landet.

Den svenska modellen ska inte avvecklas, den ska utvecklas.

Stefan Löfven (S) Statsminister och partiordförande

Eva Sonidsson (S) Distriktsordförande Socialdemokraterna Västernorrland och riksdagsledamot