Vi värnar kollektivavtal och seriösa företag

Socialdemokraterna i Västernorrland står bakom regeringens förslag till arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling.  Varje år upphandlar staten, kommuner och landsting varor och tjänster för över 600 miljarder kronor av våra gemensamma resurser.  Det är skattemedel som vi gemensamt kan vara med och styra användandet av för att utveckla samhället i den riktning vi vill. Våra skattemedel ska genom upphandlingar bidra till ökad omsättning i seriösa företag som värnar om sin personal.

Regeringens förslag tydliggör att kommuner och landsting ska ställa krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal innefattande t ex lön, semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension, i upphandlingar både vad det gäller leverantörer och underleverantörer. Det är ett sätt att minska osund konkurrens genom lönedumpning och sämre villkor för arbetstagarna. Även kvalitén riskerar drabbas när seriösa företag konkurreras ut vid ensidig prioritering på lägsta pris vid upphandlingar. Stora och små företag som redan i dag ger sina anställda skäliga arbetsvillkor kommer med regeringen1s förslag få lättare att konkurrera om offentliga uppdrag. Någon konkurrensnackdel för svenska företag är det inte fråga om.

Det är därför både upprörande och oroande att hela den samlande borgerligheten inklusive Sverigedemokraterna vilseleder sina väljare och hotar arbetet med att få ordning och reda på svensk arbetsmarknad.

Vi Socialdemokrater i Västernorrland står bakom regeringens förslag och kommer oavsett röstresultat i riksdagen agera för att förhindra social dumpning på svensk arbetsmarknad. Vi kommer på lokal och regional nivå driva på frågan om svenska kollektivavtal i offentliga upphandlingar för att säkerställa att inte seriösa företag slås ut och att skäliga arbetsvillkor finns.

 

Uttalande antagen vid Socialdemokraterna i Västernorrlands Förtroenderåd 20 november 2016