Rätt vård i rätt tid - korta köerna till vård och behandling

Vi vet vad och varför – vi har dessutom svar på hur

När Sveriges mest splittrade opposition vaknar till liv så är det föga förvånande att det enda de har att förhålla sig till är vår socialdemokratiska politik. Seriösa, verklighetsförankrade, ekonomiskt hållbara förslag från den politiska oppositionen i Region Västernorrland lyser med sin frånvaro. Det verkar som om det enda alternativet är att vara emot precis allt som Socialdemokraterna föreslår.   

Våra förslag finns i vårt valprogram. De är realistiska och genomförbara. De bygger på de förbättringar vi genomfört inom primärvården där vi skjutit till 100 miljoner kronor. De bygger på dialoger vi haft med patientföreningar, med personal och även bra förslag som andra regioner genomfört. De bygger på våra satsningar på fler anställningar för AT-läkare och ST-läkare och på våra beslut att varje sjukhus ska ha en lokal ledning för den nära vården.   

Vi gick till val 2018 med ett löfte om en ny ledning och ordning och reda. Det har vi levererat. Trots oppositionens envisa försök att försena och förhala förbättringar och utveckling har Socialdemokraterna sanerat regionens ekonomi, som hade ett underskott på 500 miljoner kronor att hantera. Ett underskott skapat 2010-2014 av M, KD, Sjvp. Låt dem inte få en ny chans att rasera regionens ekonomi. För där vi har ett genomarbetat, genomförbart förslag med 20 punkter vi tänker rivstarta med har oppositionen inget konkret alternativ.

Hälso- och sjukvården kommer att stå inför enorma utmaningar de närmaste åren. Andelen i arbetsför ålder ökar inte i samma takt som behoven av personal ökar, och de som arbetar inom vården kommer inte att räcka till om vi ska arbeta på det omoderna sätt som andra partier vill. Därför behöver vi möta framtidens behov för hälso- och sjukvård redan här och nu. Det gör vi steg för steg för att du och alla andra ska få rätt vård i rätt tid.

Elina Backlund Arab, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västernorrland