Vilken är din viktigaste valfråga?

Så har vi lämnat 2021 bakom oss och det är inget år jag kommer att längta tillbaka till. Ett år helt präglat av pandemin och dess följder. Utöver pandemin är det nog gängkriminaliteten och skjutningar som fyllt mitt nyhetsflöde till största del. Självklart är det väldigt bekymmersamt att det ser ut som det gör på det området, men ibland har jag frågat mig hur många andra viktiga frågor som kommit i skymundan det här året.

Jag läser en reflektion från Leif GW Persson där han konstaterar att endast 2,8 procent av befolkningen drabbas av brottslighet och av dessa är 1 procent själva grova brottslingar, så när folk summerar sina liv så kommer de att märka att brottsligheten har haft i princip noll inverkan på deras liv. Därför är han förvånad över att befolkningen sätter den frågan längst upp när de tillfrågas om vilken fråga som är viktigast.

Jag kan inte annat än hålla med, men när en fråga så totalt dominerar nyhetsrapporteringen i stort sett dagligen skapar det naturligtvis oro. Och nu tävlar alla partier om att vara det parti som ska åstadkomma en förändring och bryta gängbrottsligheten. Det är naturligtvis bra, men jag hoppas verkligen inte att det tar fokus från andra, för de flesta, viktigare frågor.

Det jag tänker på allra mest är äldreomsorgen. Jag har ju lång erfarenhet av den och min absoluta uppfattning är att det har sannerligen inte blivit bättre de senaste 20 åren, snarare tvärtom.

Det är absolut inte personalens fel, de gör så gott de kan, utan snarare utvecklingen med för lite resurser, komplicerade beslutssystem, oklar ansvarsfördelning och för många processer som inte är synkroniserade. Dessutom är lägsta nivån vad gäller medicinsk kompetens alldeles för låg när många äldre behöver medicinska insatser.

Jag är glad över att regeringen valt att rikta stora ekonomiska resurser till just äldreomsorgen, gjort undersköterska till en skyddad yrkestitel och beslutat om fast kontaktperson i hemtjänsten, men det kommer inte att räcka. Satsningarna måste fortsätta och öka, och de satsningarna ska inte gå till vinster till aktieägare, de ska vara till nytta för de äldre. Det är också glädjande att ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorgen ska inrättas. Det behövs för att omsorgen ska bli mera likvärdig och hålla hög kvalitet i hela landet, för så är det inte idag. En ny äldrelag behöver också komma på plats, så att alla vet vad de kan förvänta sig.

Så när vi nu går in i ett valår, tänk efter vilka frågor som är viktiga för dig. För mig kommer äldreomsorgen att vara nummer ett, för många av oss kommer att själva bli gamla en dag och innan dess ha gamla anhöriga, som väldigt sällan drabbas av gängkriminalitet, men väldigt ofta av äldreomsorgens brister.

Kristina Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland