Allt pekar på att det starka samhället är under återuppbyggnad

Sedan Stefan Löfven tillträdde 2014 har arbetslösheten minskat dramatiskt. 350 000 fler människor har idag ett jobb att gå till – varav över 100 000 av dessa i välfärden. Sysselsättningsnivån bland inrikes födda är rekordhög.

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det att skapas 120 000 nya jobb under detta och nästa år. Myndigheten bedömer att nio av tio av de nya jobben kommer att tillsättas av personer som är födda i andra länder, skriver debattförfattarna. Bild: TT

Några fler glädjande fakta är att också långtidsarbetslösheten har minskat ordentligt, och andelen som befinner sig i ersättnings- och försäkringssystemen är i år den lägsta på decennier.

Allt pekar på att det starka samhället som vi socialdemokrater en gång lade grunden för nu är under återuppbyggnad. Men, flera stora uppgifter återstår – inte minst måste vi få fler nyanlända och utrikes födda kvinnor i arbete.

Enligt Arbetsförmedlingen kommer det att skapas 120 000 nya jobb under detta och nästa år. Myndigheten bedömer att nio av tio av de nya jobben kommer att tillsättas av personer som är födda i andra länder.

Men arbetsgivarna söker inte vem som helst. Det som efterfrågas är rätt utbildad arbetskraft, och det är där som politiken kommer till användning.

Sedan vi tillträdde har vi socialdemokrater först och främst storsatsat på utbildning. Vi har också infört snabbspår för nyanlända som kommer med yrkeskunskaper som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Så sent som i vårbudgeten gjordes insatser för att få fler invandrarkvinnor i arbete, och genom januariavtalet har vi säkrat att etableringsjobben blir av.

I Sverige har alla medborgare både rättigheter och skyldigheter. Att göra sig anställningsbar är ett exempel på det senare. Och det gäller alldeles oavsett om du är född i Sverige eller har invandrat hit.

För att ytterligare öka incitamenten till arbete så har vi därför också infört både språkkrav och utbildningsplikt. För vi vet att kombinationen av att kunna svenska och ha en relevant utbildning är inträdesbiljetten till den svenska arbetsmarknaden.

Att alla som kan jobba faktiskt jobbar är själva grundbulten i vårt starka samhälle. Därför tänker vi fortsätta att göra allt som står i vår makt för att fler ska få dra sitt strå till stacken.

Malin Larsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Kristina Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot Västernorrland