Närvården i Härnösand viktig för att utveckla nära vård för Härnösandsborna

Centerpartiets Jonny Lundin undrar hur framtidens vård kommer se ut. Här kommer Socialdemokraternas besked:

■ Framtidens vård ska vara patientcentrerad – där individen är aktiv i sin egen vård, med självbestämmande och delaktighet.

■ Den ska vara förebyggande – med fokus på insatser som motverkar sjukdom och ohälsa.

■ Den ska utvecklas i takt med ny teknik och ny forskning – en vård som ges på nya sätt.

■ Den ska vara enkel – oavsett huvudman ska vården vara sammanhållen och anpassad efter patienten.

I detta har naturligtvis Närvården i Härnösand en viktig roll för att fortsätta att utveckla den nära vården för Härnösandsborna. Samarbetet med kommunen är mycket viktig. Exakt hur det kommer att se ut är inte helt lätt att veta idag. Man kan ju som Jonny Lundin och Centerpartiet lova och garantera att Region Västernorrlands alla verksamheter runt om i länet ska fortsätta precis som innan och gärna som det såg ut förr i tiden.

Lundins och Centerpartiets taktik tycks vara att de utmaningar Region Västernorrland står inför, när det gäller att åstadkomma en omställning till nära vård med en ekonomi i balans, tryggad kompetensförsörjning och minskat hyrpersonalberoende, de utmaningarna löser man genom att inte göra något alls. Men om man har som mål att allt ska vara som det är kan ingenting bli bättre, det finns ingen plats för utveckling i att se bakåt.

Att peka på brister samtidigt som man är emot alla förändringar är uppenbarligen ett beteende som är möjligt för ett oppositionsparti utan ambition att ta något som helst ansvar. Vi däremot ser fram emot att i dialog med kommunerna, primärvården och specialistvården samarbeta ännu bättre till gagn för länets invånare, även i Härnösand.

Glenn Nordlund och Elina Backlund Arab, Socialdemokraterna Region Västernorrland