Pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön

Med anledning av ”Om den orättvisa pensionärsskatten ska avskaffas – vad händer med oss som knappt jobbat?” som publicerades den 10 augusti.

Signaturen ”Fy skäms” funderar på min debattartikel om pensionärsskatten som publicerades den 10 juli. Det verkar som signaturen blandar ihop skattefrågan med frågan om själva pensionssystemet.

Min artikel handlade om att pension är uppskjuten lön och ska beskattas som lön.

Signaturen ställer frågor om de som av olika skäl inte fått eller kunnat arbeta och tjäna in pension. Först, det råder en bred enighet om att vi ska ha ett pensionssystem som baseras på förvärvsinkomst, enligt det som brukar kallas inkomstbortfallsprincipen. För att ändå garantera en rimlig lägstanivå finns den så kallade garantipensionen. Ja, jag vet att nivåerna är låga och att vi måste öka inbetalningarna för att få rimliga pensioner. Men nu höjer vi faktiskt pensionerna för de med de allra lägsta. Vi höjer dessutom bostadstillägget ordentligt och som sagt, sänker skatten.

Avslutningsvis, signaturen undrar vad som händer med hen som uppbär sjukpension (sjukersättning). Jo, den är pensionsgrundande och ger ålderspension. Att sedan kalla ett av världens bästa socialförsäkrings- och pensionssystem för cirkulationspengar, ja det får stå för signaturen.

Ingemar Nilsson