Replik på – Ingen skattesänkning för fattigpensionärerna – vilken planet bor politikerna på?

Det löfte vi Socialdemokrater givit när det gäller den s.k. Pensionärsskatten är att lön och pension ska beskattas lika. För oss är pension uppskjuten lön.Under förra mandatperioden lyckades vi likställa skatten för 1,7 miljoner personer med en pension på upp t.o.m. 17 000 kr/ månad. På inkomster upp till den nivån betalar man nu lika skatt på lön och pension.

Replik på insändare –

Ingen skattesänkning för fattigpensionärerna – vilken planet bor politikerna på?

från Håkan i Sundsvall i ST 19/9

 

Det löfte vi Socialdemokrater givit när det gäller den s.k. Pensionärsskatten är att lön och pension ska beskattas lika. För oss är pension uppskjuten lön.

Under förra mandatperioden lyckades vi likställa skatten för 1,7 miljoner personer med en pension på upp t.o.m. 17 000 kr/ månad. På inkomster upp till den nivån betalar man nu lika skatt på lön och pension.

 

I budget för 2020 går vi nu vidare. Nu får ytterligare drygt 1 miljon pensionärer sänkt skatt fr.o.m. 2020. Om inte Moderaterna och Kristdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna infört ett 6:e jobbskatteavdrag 2019, så hade alla pensionärer nu betalt samma skatt som löntagare. Vi kommer att kämpa vidare för rättvisa skatter.

 

Situationen för alla de som har en för låg pension ska inte lösas genom skattesänkningar. Lösningen måste vara höjda pensioner. I ett första steg höjer vi garantipensionen 2020 med 200 kr/månad och vi höjer taket för bostadstillägg ordentligt, till 7 000 kr.

Sedan måste vi stärka pensionssystemet. Steg 1 bör vara att återställa inbetalningarna till den nivå vi ursprungligen bestämde, 18,5%. Sedan är hög sysselsättning och att arbeta under kollektivavtal de bästa förutsättningarna för att alla ska få en pension som ger ekonomisk trygghet även som pensionär.