Målet är tydligt – jobben ska bli fler, välfärden ska tryggas och kunskaperna i skolan ska öka

För första gången läggs en ekonomisk vårproposition fram som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. För oss socialdemokrater är målet tydligt: Jobben ska bli fler, välfärden ska tryggas och kunskaperna i skolan ska öka.

Vi har en stark ekonomisk utveckling i ryggen. Arbetslösheten har sjunkit och sysselsättningsgraden är den högsta på över 25 år. Ordning och reda råder i Sveriges offentliga finanser. Statsskulden är den lägsta sedan 1977. Efter några år av urstark ekonomi kan vi investera i Sverige även när tillväxten går mot lite lägre nivåer.

På kort sikt är utrymmet för ofinansierade reformer dock obefintligt på grund av de 20 miljarder kronor i skattesänkningar som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade igenom i december, innan en regering hade kommit på plats. Samtidigt kan samhällsproblemen inte vänta och vi lägger därför en ansvarsfull vårbudget med reformer som finansieras krona för krona.

Arbetslösheten är fortfarande för hög inom vissa grupper och ofta saknas den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. För att möta arbetsgivarnas behov av utbildad arbetskraft stärker vi arbetet med att rusta arbetssökande med lokala jobbspår där Arbetsförmedlingen, kommuner och arbetsgivare samverkar för att fler ska komma i arbete.

Med en socialdemokratiskt ledd regering fortsätter vi att stärka välfärden. De tio välfärdsmiljarder vi införde förra mandatperioden ska öka med fem miljarder om året från och med i år. För Västernorrland innebär 15 välfärdsmiljarder år 2019 att 105 miljoner kronor kan användas till exempelvis fler sjuksköterskor.

Motsvarande belopp sammantaget för länets kommuner är 297 miljoner kronor att investera i bland annat skola och äldreomsorg. Dessutom förenklar regeringen en satsning på äldreboenden så att länets kommuner tillsammans får 15 miljoner kronor mycket snabbare än vad som tidigare var möjligt.

Med januariavtalet som grund bygger vi nu förändring som är hållbar över tid. Det innebär förhandlingar och kompromisser men för oss socialdemokrater måste arbetet med att lösa samhällsproblem alltid gå före. Så bygger vi ett starkare samhälle.

Magdalena Andersson (S), finansminister

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot i finansutskottet för Västernorrland