Skogsnäringens bidrag till ett hållbart samhälle

Anna-Belle Strömberg och Malin Larsson på besök om skogsnäring.

 

Igår, 27 september, var våra riksdagsledamöter Malin Larsson och Anna-Belle Strömberg på plats i skogen utanför Örnsköldsvik för att samtala om skogens och skogsnäringens bidrag till ett hållbarare samhälle.

Representanter från Skogsindustrierna och Holmen visade och beskrev på plats i skogen hur vi kan skapa förutsättningar för en växande bioekonomi genom att kombinera hög tillväxt i skogen med att värna mångfalden av livsmiljöer och arter som finns i skogen.

Därefter besökte dem Metsä Board Husum där de fick se och höra om hur förpackningslösningar utvecklas och produceras för att möta framtidens krav. Där tunga investeringar möjliggör resurseffektiviseringar och en framtida fossilfri fabrik, men säkrar också arbetstillfällen för bygden lång tid framöver.