Uttalande från de socialdemokratiska ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland

De socialdemokratiska ledamöterna i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland markerar sitt avståndstagande från det hat och de hot som riktas mot alltför många politiskt förtroendevalda bland annat i sociala medier.

Näthatet är idag så omfattande att det utgör ett konkret hot mot demokratin. Som socialdemokrater i Hälso- och sjukvårdsnämnden tar vi starkt avstånd från den sortens hat och hot som sprids i sociala medier, som drabbat flera förtroendevalda och nu senast vår kollega Lena Asplund. Det är orimligt att personer tycker sig ha rätt att attackera någon med falska påståenden om hens person, med hot eller uppmaningar om våld. Det är alldeles för vanligt med angrepp i sociala medier mot förtroendevalda där personer tillskrivs negativa egenskaper eller uppfattningar, för att legitimera motståndarens hat och hot. Det här sker inte bara i sociala medier utan även i talarstolen i regionfullmäktige.

Debattera sakfrågan, kom med saklig kritik och invändningar mot förslaget men angrip inte personen som lämnat förslaget.

Vi har hört allt från att håna någon för deras dyslexi eller bli kallad dum i huvet till att kallas mördare. Det sägs ofta att det finns ett delat ansvar för en god ton men faktum är att det bara är den som säger eller skriver något som har ansvaret. Det är bara den personen som kan göra ett annat val i sitt sätt att uttrycka sig.

Vi är övertygade om att den representativa demokratin är det mest effektiva sättet att låta alla komma till tals på lika villkor. Det är viktigt för demokratin med meningsskiljaktigheter och olika perspektiv, men det är skillnad på sak och person. Vem kommer tycka att det är meningsfullt att vara förtroendevald när det betyder att du förväntas stå ut med personliga påhopp, hatfulla tillmälen eller hot? Vi vet att det finns individer som triggas av en hatisk ton i sociala medier, som riskerar att göra allvar av hoten och haten. Det är var och ens ansvar att skydda våra demokratiska grundprinciper, däribland att inte bidra till näthat eller en uppskruvad debatt med personangrepp.