Vårbudgeten: Ordning i ekonomin ger behövliga satsningar på välfärden

170418

Idag presenterar Magdalena Andersson regeringens vårändringbudget. Den visar att Sverige har vänt underskott i ekonomin till överskott, även under kommande år, 150 000 fler har idag ett jobb att gå till och vi har den högsta andelen av befolkning i jobb någonsin, samtidigt har vi en tillväxt på 3,3 procent vilket ger oss en 6 plats i EU

– Den stabila och positiva utvecklingen för ekonomin och jobben är viktig för vårt län. Det ger goda förutsättningar för många av våra företag. Sverige har nu möjlighet när fler går till jobbet och vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 13 år att minska klyftorna och möta de stora behov som vi har inom välfärden. Vi kommer att se ytterligare konkreta förslag som skapar bra förutsättningar för vårt län i den kommande höstbudgeten, säger Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot och ledamot av Finansutskottet.

– Nu är den slutliga fördelningen av välfärdsmiljarderna klara. Det handlar sammanlagt om 249 miljoner till länets kommuner inkluderat de pengar som tillförs för bl a tillskott till socialtjänsten för barn- och ungdom, samt satsningar. För Regionvästernorrland handlar det om på 86590784 kronor. Av detta är 71 849 318 fördelning av välfärdsmiljarderna, 12 284 554 för satsning på förlossningsvården och 2 456 911 för barn och ungas psykiska hälsa. Därtill kan kommunerna under 2017 söka medel till sommarjobb på 105 miljoner kr och ytterligare medel till klimatinvesteringar på 500 miljoner kr, säger Jasencko Omanovic (S), riksdagsledamot.

Tillskott till kommunerna och landstinget i Västernorrland 2017
Härnösand 43 074 161
Kramfors 32 031 168
Sundsvall 68 637 186
Sollefteå 31 609 652
Timrå 15 700 000
Ånge 14 817 699
Örnsköldsvik 43 349 847

Västernorrlands landsting får ett totalt tillskott på 86590784 kronor. Av detta är
71 849 318 fördelning av välfärdsmiljarderna, 12 284 554 för satsning på förlossningsvården och 2 456 911 för barn och ungas psykiska hälsa.

– Ett viktigt område där vi nu tar ett ytterligare steg är den sk ”pensionärsskatten” Redan 2016 sänkte vi skatten för en miljon pensionärer med en inkomst upp till 20 000 kronor i månaden och vi avskaffade den skatteklyftan för dem med en inkomst upp till 10 000 kronor i månaden. Nu går vi vidare med nästa steg i avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten. Detta steg innebär att 1,4 miljoner pensionärer får sänkt skatt nästa år, det motsvarar ca 70 procent av de som är äldre än 65 år. Skatten sänks med upp till 2 500 kronor per år och innebär att skatteklyftan därmed sluts helt för de som har en inkomst upp till 14 000 kronor i månaden, vilket motsvarar medianinkomsten för kvinnliga pensionärer. Vi säker också skatten för människor med sjuk- och aktivitetsersättning med upp till 2 500 kronor per år, säger Susanne Eberstein (S), riksdagsledamot.

– Vårbudgeten innehåller många andra satsningar. Vi ökar investeringarna när det gäller klimat och miljöområdet. Med det tillskott som vi nu tillför så är anslagsnivån 82 procent högre än under den borgerliga regeringen. Polismyndigheten får 700 miljoner mer redan i år. Regeringen förstärker resurserna av utsatta grundskolor och även gymnasieskolans introduktionsprogram. I bred politisk enighet stärker vi även upp totalförsvaret, säger Eva Sonidsson (S), riksdagsledamot och ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrland.