Varför vill M, SD och L stoppa S-förslag om regionala skyddsombud?

Varje vecka dör någon till följd av sitt arbete. Detta är helt oacceptabelt, och därför har den S-ledda regeringen har lagt fram ett förslag om att regionala skyddsombud ska få tillträde till fler arbetsplatser. Förslaget – som ytterst kan rädda liv – vill M, SD och L stoppa. Istället för att motverka att fler dör på arbetsplatsen väljer de att förändra ett system som fungerar.

Vems ärenden springer ni egentligen, M, SD och L?

På alla arbetsplatser med fler än fem anställda ska det idag finnas ett skyddsombud. På arbetsplatser där det saknas ett lokalt skyddsombud har de regionala skyddsombuden ett särskilt viktigt uppdrag att få igång ett lokalt skyddsarbete. Regionala skyddsombud stöttar både anställda och arbetsgivare i arbetet för en bättre arbetsmiljö. I synnerhet handlar det om småföretag som saknar förutsättningar att på egen hand utveckla ett lokalt arbetsmiljöarbete.

Idag får de regionala skyddsombuden enbart verka på arbetsplatser där det finns minst en anställd som är medlem i ett fackförbund. Detta har lett till att det finns företag med kollektivavtal där de regionala skyddsombuden inte får tillträde. Det här är särskilt vanligt på arbetsplatser med många utstationerade arbetare, som inom byggbranschen. Risken för ohälsa och allvarliga olyckor är då mycket högre. I flera fall har det handlat om rent livsfarliga omständigheter som undermåliga byggställningar, asbestsanering utan skyddsutrustning och arbetare som hanterar tunga maskiner utan att ha utbildning för det.

För att få ordning på det här vill vi socialdemokrater ändra i arbetsmiljölagen så att regionala skyddsombud får utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektivavtal.

M, SD och L vill å sin sida helt ta bort de regionala skyddsombuden. Då arbetsmarknaden har förändrats menar de att vi inte längre behöver samma form av arbetsmiljöarbete. Där har de fel. Vi behöver hela tiden stärka skyddet mot allt mer vanliga faror i form av psykisk ohälsa, trakasserier och mobbning. Dessutom har regionala skyddsombud visat sig fungera´bra samt vara kostnadseffektivt. Så varför ändra på ett fungerande koncept?

Vi socialdemokrater vet att en bra arbetsmiljö är lönsamt för alla. Och ytterst handlar det om att fler arbetstagare ska komma hem efter jobbet, friska och hela.

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Kristina Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Jim Sundelin, facklig ledare Socialdemokraterna i Västernorrland