Vårt förslag ger stöd för ökad jämlikhet att bedriva skola, omsorg och vård i hela Sverige

Replik på Lars Mikaelssons insändare ”Används pengarna till att förbättra glesbygdens sjukvård – eller täcka underskott?” i TÅ 11/9.

Vårt förslag till förändringar av kostnadsutjämningen ska inte ses som en pekpinne, utan som precis vad det är, ett stöd för ökad jämlikhet att bedriva skola, omsorg och vård i hela Sverige, skriver Ingemar Nilsson (S).

Förslaget till förändrat kostnadsutjämningssystem är bara en (liten) del i det komplexa systemet för stöd och omfördelning av resurser till välfärdens utförare, kommuner och regioner, från statens sida.

Utöver inkomstutjämningen (som ska utjämna för skillnader i skattekraft) och kostnadsutjämningen (som ska utjämna för strukturella opåverkbara skillnader i kostnader för att bedriva kärnuppgifter) finns såväl generella som riktade statsbidrag.

Regelverket för hur kommuner och regioner sköter sin ekonomi samt hur man redovisar budget och årsredovisning finns i budgetlagen.

För mig som socialdemokrat är det viktigt att ge alla landets kommuner och regioner så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Lika viktigt är det också att upprätthålla det kommunala självstyret. Jag tror inte på ett bättre Sverige om alla detaljbeslut i Ånge, Kramfors och Sollefteå skulle fattas i riksdagshuset.

Därför ska inte vårt förslag till förändringar av kostnadsutjämningen ses som en pekpinne, utan som precis vad det är, ett stöd för ökad jämlikhet att bedriva skola, omsorg och vård i hela Sverige.

Ingemar Nilsson (S)