Vi blir förbannade på KD – mammografin behöver fortsätta vara gratis

I år kommer omkring 8 000 svenska kvinnor att drabbas av ett besked som ruskar om hela deras liv då de får veta att de har bröstcancer. Tack vare tidig upptäckt kan många få livsnödvändig vård. Så varför vill Kristdemokraterna göra det svårare för kvinnor att upptäcka bröstcancer?

Var tredje svensk kommer att få ett cancerbesked under sin livstid. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Därför blir vi riktigt förbannade när Kristdemokraterna och Ebba Busch Thor i sitt förslag till budget vill avskaffa den kostnadsfria mammografin.

Den svenska mammografin var världsunik när den lanserades och den är idag en grundbult i den svenska bröstcancervården. Mammografin har gjort att fler kvinnor överlever cancer, genom att tidigt upptäcka sjukdomen vilket är helt avgörande. Sedan 2016 är mammografin också kostnadsfri.

Men det vill alltså Kristdemokraterna ta bort. Hur många kvinnor kommer nu att välja bort en undersökning? Hur många sjukdomsfall kommer upptäckas senare eller ännu värre – upptäckas först när det är för sent? En kostnadsfri mammografi är avgörande för att få fler medelålders kvinnor att kontrollera sina bröst och på så vis upptäcka fler cancerfall tidigare än idag.

Till råga på allt gör Ebba Bush Thor inlägg på Instagram om Rosa Bandet och den internationella månaden i kampen mot bröstcancer. Detta sker alltså samtidigt som hennes parti vill försvåra och fördyra för kvinnor att kontrollera om de har just bröstcancer.

Vi vill därför rikta oss till alla kristdemokratiska politiker i Västernorrland.

Uppmana Ebba Bush Thor och ert parti att tänka om, mammografi behöver fortsätta vara gratis!

Monica Fällström (S), ordförande S-kvinnor Västernorrland

Malin Larsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Elisabet Lassen (S), ledamot regionfullmäktige Västernorrland

Kristina Nilsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

Siw Sachs (S), ledamot regionfullmäktige Västernorrland