För oss handlar det om en jämlik vård för alla invånare i länet

Monica i Sollefteå uttrycker på insändarsidan Allehanda.se den 18 april sin oro för vad som händer om hon eller någon annan drabbas av stroke eller traumafall, med anledning av vårt förslag om att koncentrera planerade ortopediska operationer till Sollefteå och flytta de operationer som ska göras inom 24 timmar, till Örnsköldsvik. Stroke ska hanteras inom…

Läs mer

Vi bygger Västernorrland

Efter en lång period av skattesänkningar med nedskärningar som följd är Sverige äntligen åter på fötter med en socialdemokratiskt ledd regering. Hösten 2015 kunde vi glädjas åt den första socialdemokratiska budgeten på åtta år. För Västernorrlands del innebar budgeten en möjlighet att bygga ett starkt län med en jämlik välfärd nu och i framtiden. Både…

Läs mer

Nu stärks välfärden

Sverige står inför stora utmaningar, men samtidigt ska vi komma ihåg att utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten är hög, arbetslösheten faller och det stora budgetunderskottet efter den förra regeringen har minskat kraftigt. I vårbudgeten som regeringen presenterat prioriteras det gemensamma samhällsbygget framför stora skattesänkningar och nedskärningar, samtidigt som vi tar hand om…

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 4 – 2016

Partidistriktscirkulär nr 4/2016 Innehåll Vårkampanjen 2016 ? 18 april till 1a maj Träff kampanjledarna Tidigare cirkulär Vårkampanjen 2016 ? 18 april till 1 maj Ansvarig: Paulina Granberg, 0730-69 37 54, [email protected] Trots att mycket tid för närvarande upptas av årsmöten och landstingsfrågor är det hög tid att börja planera vårkampanjen som äger rum 18 april…

Läs mer
facebook Twitter Email