Det handlar om människovärdesprincip, allas lika värde

Per Wahlberg (M) skriver i Sundsvalls tidning den 12 juli att det är oansvarigt och osolidariskt att besluta om hälso- och sjukvård till alla som bor i Sverige, även asylsökande.  Detta till trots att han drivit frågan i landstingsplanen under Vårdalliansens majoritet.   För oss handlar det om människovärdesprincip, allas lika värde. Och om att…

Läs mer

Ett nationellt dilemma för britterna

Vår lilla världsdel som genom historien skapat så mycket lidande för så många i världen är uppenbarligen en världsdel där känslorna styr. Kolonialisering, slavhandel, två världskrig, nutida flyktingvägran av medlemstater i den Europeiska Unionen och så förra veckans brexit, folkomröstningen om att lämna EU. Lämna-sidan vann med 51,2 procent för. Att på så många tv-kanaler…

Läs mer

Region Norra Sverige för jämnare regional utvecklingskraft

Den 30/6 presenterades indelningskommitténs delbetänkande som har stor betydelse för det fortsatta bygget av Region Norra Sverige. – Vi behöver bli starkare lokalt för att den regionala utvecklingen ska bli jämnare ? och det gäller självfallet över hela landet. Ska vi skapa en jämnare regional utvecklingskraft i Sverige krävs det att vi i hela landet blir starkare. I…

Läs mer

Handslag om att fortsätta utreda fördjupad samverkan mellan kommun och landsting

PRESSMEDDELANDE 2016-06-30 Handslag om att fortsätta utreda fördjupad samverkan mellan kommun och landsting Vid en träff mellan de politiska ledningarna i landstinget, Sollefteå kommun och Kramfors kommun, fortsatte samtalen om fördjupad samverkan för en sammanhållen och sömlös vårdkedja. –       Vi har nu också i landstingsstyrelsen fattat beslut om att regiondirektören ska utreda förutsättningar och möjligheter…

Läs mer
facebook Twitter Email