Nytt år, nya möjligeter

Nytt år, nya möjligheter. Nytt år, nya utmaningar. Nytt år, nya problem och svårigheter. Man kan välja att se på livet och tiden på olika sätt, mycket ligger väl i betraktarens öga. Efter att ha lyssnat på årets första partiledardebatt känns det som om de flesta av riksdagspartiernas ledare mestadels ser problem och svårigheter i…

Läs mer

Hade vi det bättre förr?

Det finns många som är säkra på att det var bättre förr. Med förr menar jag så där 40-50 år sedan. Tryggheten var stor, sammanhållningen självklar och alla såg framför sig bättre tider. Alla barn gick i samma skola i närområdet, barnomsorgen fungerade jättebra när man fick plats och alla var överens om utbyggnad. Föreningslivet…

Läs mer

Partidistriktscirkulär nr 12 – 2016

  Innehåll Partidistriktscirkulär nr 12/2016 Minnesstund för Hans Stenberg Träff Kyrkopolitisktansvariga 7 oktober Förlängd nominieringstid Nominering av ordförande till landstingsfullmäktige. Förlängd nomineringstid   Inbjudan Minnesstund Ansvarig: Stefan Wikén, 070 ? 365 90 55, [email protected] Bil nr 1 Den 27 augusti avled hastigt vår partivän Hans Stenberg som under många år varit en ledande person för…

Läs mer

Mer verkstad inom jämställdhetspolitiken

Så är vi inne i riksdagens sista, intensiva arbetsvecka inför juluppehållet. Nu debatteras budgetens olika delar (utgiftsområden) i kammaren. Debatterna är livliga och många, och ofta väldigt klargörande i frågan om var partierna står i olika frågor. Tyvärr tror jag inte att det är så många som följer dessa debatter, för då borde man inte…

Läs mer
facebook Twitter Email